بخشنامه های مالیاتی Archives – صفحه 8 از 9 – - فردان مشاور مالیاتی– فردان مشاور مالیاتی | Page 8

بخشنامه های مالیاتی

دریافت مالیات بر ارزش افزوده از شرکتهای خدماتی شهرکهای صنعتی

دستورالعمل نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۱۳۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ درخصوص ابطال بخشنامه ۲۰۰/۹۳/۶۶ مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۲۴ راجع به تقسیط و بخشودگی جرائم مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده

رعایت تبصره ۶ ماده ۲۴۷ قانون مالیات­های مستقیم

رفع ابهام در خصوص مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک و استرداد مالیات ما­به­ التفاوت آن

شرایط پذیرش برگه نمایندگی قانونی مالیاتی

عدم تعلق جریمه موضوع ماده ۱۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم در صورت بارگذاری لیست حقوق در سامانه مالیات بر درآمد حقوق، در موعد مقرر

عدم شمول اخذ عوارض آلایندگی در بازه زمانی قبل از حاکمیت ماده ۵۶ قانون رفع موانع تولید‌ رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

فهرست اطلاعات واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات موضوع بند (د) ماده (۱۳۲) ق.م.م اصلاحی موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

فهرست عناوین کالاها و خدمات مندرج در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده

قانون پروژه های راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها

مبالغ دریافتی بابت جبران خسارت وارده به فعالیت­های موضوع ماده ۸۱ قانون مالیات­های مستقیم