بخشنامه های مالیاتی Archives – - فردان مشاور مالیاتی– فردان مشاور مالیاتی

بخشنامه های مالیاتی

آیین ­نامه اجرایی بند و تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور در خصوص صدور اسناد اوراق تسویه خزانه برای بدهی ها و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی

ابلاغ آیین­ نامه اجرایی موضوع تبصره ۵ ماده ۷۷ قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱

ابلاغ ارزش اجاری عملکرد سال ۱۳۹۵ املاک شهر تهران (مناطق ۲۲ گانه)

ابلاغ ارزش معاملاتی املاک شهر تهران (مناطق ۲۲ گانه) مصوب دی ماه ۱۳۹۶ کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات­های مستقیم

ابلاغ اسامی بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی موضوع بند ۴ ماده۲

ابلاغ الگوی جدید ضوابط تعیین ارزش اجاری املاک

ابلاغ تصویب ­نامه هیات محترم وزیران در خصوص هزینه های قابل قبول مالیاتی و همچنین مالیات اجرای عملیات بهسازی و ارتقای سطح فنی و کیفی آزادراه تهران قم

ابلاغ تفاهم نامه فی مابین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص مودیان مالیاتی موضوع بند «ل» ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم

ابلاغ جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۹۵ جهت اجراء در ادارات امور مالیاتی مستقر در شهرهای تهران، شمیرانات و ری (به استثنای شهرستان­های استان تهران)

ابلاغ دادنامه ۱۰۴۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اصلاح تاریخ اجرای بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۵۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۶ در خصوص معافیت شکر خام از ارزش افزوده

ابلاغ دادنامه شماره ۱۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ هیأت تخصصی اقتصادی،مالی واصناف دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تصمیم شماره ۴۱۳۲/۲۶۷/ص مورخ ۱۳۹۱/۰۵/۰۳ دفتر فنی و اعتراضات مودیان و نامه شماره ۶۴۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۱۷ اداره امور مالیاتی شهرستان مراغه

ابلاغ دادنامه شماره ۴۳۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۱۶۷۶۲/۳۳۶۸-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۶/۰۲/۳۰ موضوع رسیدگی مالیاتی آخرین دوره اشخاص حقوقی منحله