بخشنامه های مالیاتی Archives – صفحه 9 از 9 – - فردان مشاور مالیاتی– فردان مشاور مالیاتی | Page 9

بخشنامه های مالیاتی

معافیت بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده در مورد صندوق های قرض الحسنه همکار با سازمان اقتصاد اسلامی و سایر صندوق های قرض الحسنه اعم از شعبه ای یا چند شعبه ای

معافیت خودروهای برقی بنزینی، موتورسیکلت و خودروهای الکتریکی تولید داخل از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده

معافیت سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات

ملغی الاثرشدن تصویب­نامه شماره ۷۴۶۴۱/ت ۵۳۴۴۱هـ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۱ هیات محترم وزیران راجع به اجرایی دانستن مصوبه شماره ۵۳۹۷۰/ت۵۲۴۰۶ هـ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۰ از سه سال گذشته (از تاریخ تصویب مصوبه پیشین هیات وزیران به شماره ۹۰۸۳۶/ت ۴۸۷۹۳هـ مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۱۸) در خصوص تجدید ارزیابی دارایی­ها

نحوه قطعیت و بخشودگی جریمه­ های موضوع ماده ۱۶۹

نحوه مطالبه مالیات حق واگذاری محل اراضی دارای کاربری های متفاوت

نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۳۹۷ وفق مقررات بند الف تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده سیگار و محصولات دخانی از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳