بخشنامه های مالیاتی Archives – صفحه 2 از 9 – - فردان مشاور مالیاتی– فردان مشاور مالیاتی | Page 2

بخشنامه های مالیاتی

ابلاغ رأی موضوع دادنامه شماره ۴۳۵-۴۳۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد خواسته ابطال بخشنامه شماره ۲۳۰/۴۰۸۳/ص مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۱۰

ابلاغ رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۳۱

ابلاغ رای اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۷-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۲ درخصوص نحوه اعمال معافیت ها و بخشودگی های مالیاتی

ابلاغ رای دادنامه شماره ۲۴۵/۲۴۶ مورخ ۹۶/۰۳/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل اعلامی از سوی سازمان غذا و دارو

ابلاغ رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : تقبل زیان انباشته از سوی صاحبان سرمایه مندرج در حساب جاری شرکاء یا حساب دیگر به عنوان درآمد مشمول مالیات اتفاقی نیست

ابلاغ رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۱۰۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۸

ابلاغ رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۴۰۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ در خصوص معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم

ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال دستورالعمل و بخشنامه­ های مربوط مبنی بر لزوم ارائه صورت حساب فصلی دفاتر اسناد رسمی

ابلاغ صورت جلسه شورای عالی مالیاتی درخصوص مرور زمان مالیات مربوط به انتقال حق واگذاری محل موضوع تبصره ۲ ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم

ابلاغ صورتجلسه شماره ۱۰-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۰ شورای عالی مالیاتی راجع به اشخاص حقیقی صاحبان املاک اجاری در تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال ۱۳۹۵ و به بعد، جهت برخورداری از معافیت موضوع تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم

ابلاغ صورتجلسه شماره ۲-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ شورای عالی مالیاتی در خصوص معافیت شرکت­های تعاونی تولید روستایی و اتحادیه­ های آنها با توجه به قانون تفسیر ماده ۱۳۳ قانون مالیاتهای مستقیم

ابلاغ صورتجلسه شماره ۴۸-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ شورای عالی مالیاتی درخصوص ابهامات ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم و اوراق قطعی مالیاتی