گروه بندی مالیاتی مشاغل از سال ۱۴۰۰

مطابق آیین نامه اجرایی اصلاحی ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم ، مشاغل با توجه به نوع و حجم فعالیت به سه گروه تقسیم می‌شوند :

مشاغل گروه اول

مشاغل گروه دوم

مشاغل گروه سوم

مشاغل گروه اول با یکی از این 2 ضابطه تعیین می‌شوند :

اول آنکه درآمد ابرازی اظهارنامه عملکرد دو سال قبلش یا آخرین درآمد قطعی شده آنها بیشتر از 55 میلیارد ریال باشد.

( نکته اول : درامد ابرازی اظهارنامه عملکرد دو سال قبل یعنی مثلا درآمد ابرازی اظهارنامه عملکرد سال 97 اگر بیشتر از 55 میلیارد ریال باشد در سال 99 گروه اول خواهد بود.)

(نکته دوم : آخرین درآمد قطعی شده یعنی اگر درآمد برگ قطعی عملکرد سال 97 با مبلغ بیشتر از 55 میلیارد ریال تا پایان دی ماه 98 ابلاغ شده باشد در سال 99 گروه اول خواهد بود.)

دوم آنکه نوع فعالیتشان یکی از موارد هشت گانه ذیل باشد :

1- کلیه واردکنندگان و صادرکنندگان.

2-صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی و بهره برداران معادن دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه یا مراجع ذیربط.

3-صاحبان هتل‌های سه ستاره و بالاتر.

4- صاحبان بیمارستان ها، زایشگاه ها، درمانگاهها ،کلینیک های تخصصی.

5- صاحبان مشاغل صرافی.

6- صاحبان فروشگاه‌های زنجیره ای دارای مجوز فعالیت از وزارتخانه و یا مراجع ذیربط.

7-صاحبان موسسات حسابرسی، حسابداری و دفترداری، خدمات مالی و ارائه دهندگان خدمات مدیریتی، مشاوره ای، انفورماتیک و طراحی سیستم.

8-صاحبان موسسات حمل و نقل موتوری، زمینی، دریایی و هوایی اعم از مسافری و یا باربری.

مشاغل گروه دوم این ضابطه تعیین می‌شوند :

اول آنکه درآمد ابرازی اظهارنامه عملکرد دو سال قبلش یا آخرین درآمد قطعی شده آنها بین 18 میلیارد ریال و 55 میلیارد ریال باشد.

( نکته اول : درامد ابرازی اظهارنامه عملکرد دو سال قبل یعنی مثلا درآمد ابرازی اظهارنامه عملکرد سال 97 اگر بین 18 میلیارد ریال و 55 میلیارد ریال باشد در سال 99 گروه دوم خواهد بود.)

(نکته دوم : آخرین درآمد قطعی شده یعنی اگر درآمد برگ قطعی عملکرد سال 97 با مبلغ بیشتر از 55 میلیارد ریال تا پایان دی ماه 98 ابلاغ شده باشد در سال 99 گروه دوم خواهد بود.)

مشاغل گروه سوم مشاغلی هستند که در گروه های اول و دوم قرار نمی‌گیرند.


نکته 1: ضوابط دسته‌بندی مشاغل مطابق شرح فوق جهت عملکرد سال 1400 به بعد می‌باشد که طی بخشنامه ای با عنوان (( اصلاح مواد ۲ و ۳ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ )) اعلام شده است.

نکته 2: در مورد مشاغلی که صرفا به ارائه خدمات مشغولند 50% ارقام ذکر شده درآمد ملاک عمل خواهد بود.

نکته 3: در مورد مشاغل مشارکتی جمع درآمد همه شرکاء ملاک عمل خواهد بود.

نکته 4: مشاغل در سال اول و دوم فعالیت جزو گروه سوم محسوب می‌شوند مگر آنکه نوع فعالیت جزو 8 گروه فعالیت ذکر شده در گروه اول باشد. از سال سوم به بعد مطابق حد نصاب‌های اعلام شده درآمد گروهشان مشخص می‌شود.

نکته 5: مشاغل هر گروه می‌توانند اظهارنامه گروه بالاتر ارائه نمایند ( مثلا مشاغل گروه سوم اظهارنامه گروه دوم یا اول ارائه نمایند ) ولی صرفا انجام این کار و نداشتن سایر شرایط گروه مودی را تغییر نخواهد داد.

نکته 6: سازمان مالیاتی می تواند تاپایان دی ماه هر سال فهرست مشاغل اضافه شده به گروه اول براساس نوع فعالیت را تهیه و به مودیان مالیاتی اعلام ‌‌نماید. این مشاغل از ابتدای سال بعد مکلف به اجرای تکالیف تعیین شده مربوط به گروه اول خواهند بود.


گروه بندی مالیاتی مشاغل از سال ۱۴۰۰


این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن need-help-fardan2.jpg است
تلفن مشاور مالیاتی فردان

در صورت نیاز به خدمات مالیاتی گروه فردان مشخصات خود را ثبت فرمایید.

کارشناسان فردان با شما تماس خواهند گرفت.

اشتراک گذاری