نحوه ثبت فروش در معاملات فصلی – - فردان مشاور مالیاتی– فردان مشاور مالیاتی

نحوه ثبت فروش در معاملات فصلی

نحوه ثبت فروش در صورت معاملات فصلی چگونه است؟

جدول “فروش” در صورت معاملات فصلی نیز مانند سایر جداول اطلاعات به دو روش آنلاین و آفلاین قابل ارائه می باشد.

روش آنلاین :

پس از ورود به جدول “فروش” در سامانه آنلاین صورت معاملات (روش ورود به سامانه آنلاین و ایجاد گزارش معاملات فصلی) اطلاعات مورد نیاز به شرح ذیل تکمیل میگردد:

نکته ۱: برای هر مورد فروش باید این فرم جداگانه تکمیل شود. می‎توان جمع فروش به یک شخصیت حقوقی یا حقیقی را به صورت یکجا در یک رکورد ثبت نمود.

نکته ۲: شماره هر کدام از عناوین روی تصویر مشخص شده است.

نکته ۳: تکمیل موارد ستاره دار (در متن با رنگ قرمز مشخص شده است) الزامی است و سایر موارد اختیاری است.

نحوه ثبت فروش در معاملات فصلی

۱- ثبت مجموع: 

در صورتی که مبلغ فاکتور(های) فروش کالا/خدمت کمتر از ۵% حدنصاب معاملات کوچک قانون برگزاری مناقصات ( ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال برای سال ۹۶ و ۱۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال برای سال ۹۷) باشد، می‎توان مجموع این فاکتورها را با انتخاب گزینه ثبت مجموع … بدون نیاز به ثبت اطلاعت هویتی و اقتصادی درج نمود.

به عنوان مثال می‎توان مجموع چند فاکتور فروش در سال ۹۷ را با مبالغ ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال، ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال و ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال را که هرکدام کمتر از ۱۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال است را تجمیع نموده و مبلغ ۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال را در یک رکورد درج نمود.

۲- نوع گزارش: 

دارای دو گزینه «فروش» و «برگشتی» است:

فروش: هرگاه واحد تجاری، هرگونه کالا یا خدمات به فروش رساند، با انتخاب گزینه «فروش» مشخصات معامله انجام شده به استناد صورت‌حساب ارائه شده به خریدار در این قسمت ثبت می‎گردد.

برگشتی: هرگاه کالای فروخته‌شده در فصل جاری یا فصول گذشته از خریدار برگشت داده شود، مبلغ کالای برگشتی، با درنظرگرفتن نحوه ثبت گزارش معاملات فصلی و ارائه صورت‎حساب برگشت کالا و خدمات به خریدار در این قسمت ثبت می‌گردد.

۳- انجام معامله از طریق حق‌العملکاری:

در صورتی که کالا به واسطه حق‌العملکار خریداری شده باشد باید این گزینه را انتخاب نموده و اطلاعات هویتی حق‌العملکار را در مراحل بعدی درج نمایید.

۴- نوع (شخصیت): 

دارای دو گزینه است حقیقی و حقوقی است که با توجه شخصیت خریدار انتخاب می‎گردد.

۵– نوع شخص خریدار: 

دارای سه گزینه «مودی مشمول ثبت نام در نظام مالیاتی/سایر مودیان»، «ماده ۸۱» و «اشخاصی که مشمول ثبت نام در نظام مالیاتی نیستند» است:

توجه: در صورت انتخاب گزینه «حقیقی» در قسمت ۲، سه گزینه ذیل فعال و قابل انتخاب خواهد بود. با انتخاب گزینه «حقوقی» صرفا گزینه «مودی مشمول ثبت نام در نظام مالیاتی» فعال می‎باشد.

الف) مودی مشمول ثبت نام در نظام مالیاتی/سایر مودیان:

 هنگامی که خریدار شخص حقوقی یا حقیقی مشمول نظام مالیاتی باشد، انتخاب این گزینه و درج اطلاعات هویتی شامل شناسه ملی/کد ملی یا کد اقتصادی برای اشخاص حقوقی الزامی است.

ب) ماده ۸۱:

 در صورتی که کالای فروخته شده به خریدار حقیقی، محصولات کشاورزی، دامپروری، ماهیان و طیور باشد، مشمول ماده ۸۱  قانون مالیاتهای مستقیم بوده و انتخاب این گزینه صحیح است. در این حالت درج اطلاعات هویتی خریدار، ضروری نیست.

ج)اشخاصی که مشمول ثبت نام در نظام مالیاتی نیستند:

 این قسمت مربوط به آن دسته از اشخاص حقیقی که علی‎رغم داشتن فعالیت اقتصادی مشمول نظام مالیاتی نیستند و درج اطلاعات هوتی آنان ضروری نیست. به عنوان مثال اشخاصی که در مناطق روستایی به فعالیت هایی از قبیل بافت فرش و گلیم و سایر مشاغل خانگی و روستایی می‌پردازند.

۶- نام خریدار:

در این قسمت نام و نام خانوادگی خریدار درج می‎گردد. در صورت انتخاب شخصیت حقوقی، نام شرکت را در فیلد مربوطه وارد نمایید.

۷- شماره اقتصادی و شناسه ملی:

در این قسمت کد اقتصادی یا شناسه ملی برای شخص حقوقی و کد ملی را برای شخص حقیقی حسب مورد درج نمایید.

۸- پیش‌کد شهر و تلفن:

کد شهر و تلفن خریدار قابل ثبت می‎باشد اما درج آن الزامی نیست.

۹- استان و شهر:

نام استان و شهر را از منوی فیلد مربوطه انتخاب نمایید.

۱۰- آدرس و کد پستی:

در این قسمت آدرس و کد پستی قابل ثبت می‎باشد اما درج کد پستی الزامی نیست.

توجه: به دلیل برخی از تشابه‎های اسمی و همچنین اشتباهات احتمالی که توسط سایر اشخاص در ثبت اطلاعات اقتصادی در سامانه صورت می‎پذیرد و این مسئله در رسیدگی‎های مالیاتی بعضا منجر به تشخیص مالیات می‌گردد، با ثبت کامل آدرس و کد پستی فروشنده، می‎توان مغایرت‎های آتی احتمالی را حل و فصل نمود.

۱۱- نوع کالا/ خدمت:

از منوی مربوط گروه کالای موردنظر (دارو، دخانیات، موبایل و …) انتخاب می‎شود و در صورت عدم وجود گروه مرتبط گزینه «سایر کالاها/خدمات» انتخاب می‎گردد.

۱۲- نام و شناسه کالا/ خدمت:

نام کالا/خدمت فروخته‌شده را در فیلد مربوط درج نموده و در صورت وجود شناسه کالا نیز در درج نمایید. درج شناسی کالا الزامی نیست.

۱۳- شماره و تاریخ صورت‎حساب و سند حسابداری:

در این قسمت مشخصات مربوط به صورتحساب و سند حسابداری قابلیت درج دارند اما این موارد الزامی نیستند.

۱۴- نوع معامله:

نوع معامله را از بین گزینه‎های «ریالی»، «ارزی» و «ارزی-ریالی» انتخاب نمایید.

توجه: در صورت انتخاب گزینه «ارزی» یا «ریالی-ارزی»، منوی مربوط به نوع ارز فعال شده و انتخاب ارز مربوطه الزامی است.

۱۵- مبلغ کالا/خدمت:

مبلغ کالا/خدمت: مبلغ ناخالص کالا یا خدمت فروخته شده طبق صورت‎حساب قروش را در این فیلد درج نمایید.

مبلغ تخفیف : تخفیف ارائه شده تبه خریدار که در صورت‎حساب فروش مشخص شده است را در این فیلد درج نمایید.

مالیات ارزش افزوده:  مبلغ مالیات ارزش افزوده درج شده در صورت‎حساب فروش را درج نمایید.

عوارض شهرداری:  مبلغ عوارض شهرداری درج شده در صورت‎حساب فروش را درج نمایید.

سایر عوارض: سایر عوارض پرداختی که در صورت‎حساب فروش لحاظ شده است را در صورت وجود درج نمایید.

توجه:

در حالت ریالی :  صرفا اعداد فوق به ریال ثبت می شود.

در حالت ارزی: مبلغ ارزی عناوین فوق ثبت شده و با وارد کردن نرخ برابری معادل ریالی ارقام محاسبه می شود.

در حالت ارزی- ریالی: علاوه بر درج عناوین فوق به صورت ریالی، مبلغ بخش ارزی معامله را درج نموده و با وارد کردن نرخ برابری، معادل ریالی ارقام محاسبه می شود. این گزینه زمانی استفاده می‎شود که بخشی از مبلغ معامله ریالی و بخشی دیگر ارزی انجام گرفته باشد.

پس از تکمیل فرم دکمه ثبت را بزنید تا فرایند ثبت رکورد فروش تمام شود یا اینکه دکمه ثبت و جدید را بزنید تا رکورد بعدی، را تکمیل نمایید.

روش آفلاین:

پس از ورود به جدول «فروش» در نرم افزار  آفلاین صورت معاملات (روش ورود به سامانه آفلاین و ایجاد گزارش معاملات فصلی) اطلاعات مورد نیاز مانند روش آنلاین که در بالا توضیح داده شد تکمیل میگردد.

نحوه ثبت فروش در معاملات فصلی


تلفن مشاور مالیاتی فردان

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره نام و شماره خود را ثبت بفرمایید

کارشناسان فردان با شما تماس خواهند گرفت.


اشتراک گذاری
موضوع : نحوه ثبت فروش در معاملات فصلی

0 0 آراء
رای به این نوشته
اشتراک
باخبر شدن از
guest
4 دیدگاه ها
قدیمی‌ترین
جدیدترین بیشترین رای
پاسخ در خط
همه نظرات
محمد قربانی
محمد قربانی
1 سال قبلا

سلام آموزش خوب سود مند است

محمد قربانی
محمد قربانی
1 سال قبلا

درباره ارزش افزوده فرم ارزش افزوده در صفحه واضح نیست

محمد قربانی
محمد قربانی
1 سال قبلا

من توی مشاوره املاک کاربر کامپیوتر هستم فاکتور فروش وخرید چگونه تنظیم برای مالیاتی کشور برای صورت مامعلات فصلی انجام دهیم

4
0
نظر شما مهم استx
()
x