محاسبه مالیات حقوق سال ۱۴۰۰ و دانلود اکسل محاسبه خودکار مالیات

سقف معافیت مالیات حقوق موضوع ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم سال ۱۴۰۰ به مبلغ 480.000.000 ریال سالانه در قانون بودجه سال 1400 تصویب شده است. این مبلغ برای هر ماه 40.000.000 ریال خواهد بود.

نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی اعم از حقوق و مزایا (به استثنای تبصره های ۱ و ۲ ماده ۸۶ ق.م.م)  و با رعایت ماده ۵ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به پایه حقوقی اعضای رسمی هیأت علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مصوب ۱۳۶۸/۱۲/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و کارانه و قضات به شرح زیر می باشد:

تا ۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال معاف از مالیات

نسبت به مازاد چهارصد و هشتاد میلیون (۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا نهصد و شصت میلیون (۹۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برابر با ده درصد (۱۰%)

نسبت به مازاد نهصد  وشصت میلیون (۹۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون (۱.۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برابر با پانزده درصد (۱۵%)

نسبت به مازاد یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون (۱.۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا دو میلیارد و یکصد و شصت میلیون (۲.۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برابر با بیست درصد (۲۰%)

نسبت به مازاد دو میلیارد و یکصد و شصت میلیون (۲.۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون (۲.۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برابر با بیست و پنج درصد (۲۵%)

نسبت به مازاد دو میلیارد  هشتصد و هشتاد میلیون (۲.۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا سه میلیارد و هشتصد و چهل میلیون (۳.۸۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برابر با سی و پنج درصد (۳۵%)


جهت مشاهده موارد معاف از مالیات حقوق به ماده 91 قانون مالیات های مستقیم در لینک زیر رجوع فرمایید.

موارد معاف از مالیات حقوق


دانلود اکسل محاسبه خودکار مالیات حقوق ۱۴۰۰

جهت دانلود فایل اکسل محاسبه مالیات حقوق سال 1400 لینک زیر را کلیک فرمایید:


جهت مشاهده نرخ‌ها و محدوده محاسبه به جدول زیر مراجعه فرمایید:

محاسبه مالیات حقوق سال ۱۴۰۰ + دانلود اکسل

حداقل حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۰

مطابق با بخشنامه شماره 251193 مورخ 1399/12/27 ، حداقل حقوق سال 1400 کارگران، روزانه 885.165 ریال ابلاغ شد. این مبلغ نسبت به حداقل حقوق سال گذشته 39% افزایش داشته است.

از ابتدای سال 1400 سایر سطوح دستمزدی 26 درصد مزد مبنا به علاوه 82.785 ریال روزانه نسبت به آخرین مزد سال 1399 افزایش می‌یابند.

بن نقدی (کمک هزینه خواروبار) 6.000.000 ریال و حق مسکن 4.500.000 ریال (منوط به تایید هیئت وزیران) تصویب شده است. همچنین پایه سنوات برای کارکنانی که در سال 1400 یک سال سابقه کار داشته باشند روزانه 46.667 ریال تعیین شده است.

حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۰


تلفن مشاور مالیاتی فردان

در صورت نیاز به خدمات مالیات حقوق یا سایر خدمات مالیاتی گروه فردان مشخصات خود را ثبت فرمایید.

کارشناسان فردان با شما تماس خواهند گرفت.اشتراک گذاری
موضوع : محاسبه مالیات حقوق سال ۱۴۰۰ و دانلود اکسل