ادارات امور مالیاتی شهر تهران بر اساس منطغه جغرافیایی به ادارات امور مالیاتی مرکز ، شمال، جنوب، شرق، و غرب تهران تقسیم می‌شوند.

از طرفی ادارات امور مالیاتی با توجه به اندازه مودیان با عنوان اداره امور مالیاتی مودیان بزرگ و مودیان متوسط ایجاد شده اند.

ادارات ارزش افزوده نیز اگرچه در حال ادغام با ادارات عملکردی هستند اما همچنان دارای ساختمان‌های مجزا هستند.

آدرس و تلفن ادارات مالیاتی شهر تهران به شرح ذیل است :

کد پستیفکستلفننشانینام ساختماناداره کلردیف
۱۹۶۸۹۴۴۱۱۱۸۸۱۹۴۳۸۹۸۸۱۹۷۹۶۰-۴ ۸۸۱۹۴۳۸۵-۸۷خ ولی عصر بالاتر از بلوار میرداماد خ سرو پ ۶۰ساختمان مرکزیاداره امور مالیاتی شهر و استان تهران۱
 ۱۱۴۷۹۴۳۴۱۳  ۷۷۶۲۱۲۱۷ خیابان ظهیرالاسلام پلاک ۲۸۹ ظهیرالاسلام اداره کل امور مالیاتی مرکز تهران۲
 ۱۵۷۳۶۳۳۶۵۱  ۸۸۸۴۰۸۵۶-۸ خیابان مفتح ، خیابان ورزنده، کوچه سلماسی پلاک ۹ شیرودی (امجدیه( اداره کل امور مالیاتی مرکز تهران۳
۱۵۷۶۶۴۷۳۱۳  خ مفتح شمالی،خ شهید نقدی،(جنب پارکینگ عمومی
مصلی)پ ۲۵
مفتح اداره کل امور مالیاتی مرکز تهران۴
 ۱۶۱۱۶۸۳۵۱۱  ۷۷۶۸۴۳۷۶ خیابان دکتر شریعتی خ خواجه نصیر طوسی پلاک ۲۵۷ بوشهر اداره کل امور مالیاتی مرکز تهران۵
 ۱۵۸۴۷۵۳۸۱۱  ۸۸۳۲۰۵۱۹
۸۸۳۲۰۵۲۳
 خیابان ایرانشهر کوچه شهید رضا ملکیان پلاک ۳۴ ایرانشهر اداره کل امور مالیاتی مرکز تهران۶
 ۱۱۳۹۷۳۳۳۱۶  ۶۶۷۰۲۳۴۵ خ ولیعصر،خ جمهوری، خیابان شیخ هادی ،پلاک ۲۲۳ شیخ هادی  اداره کل امور مالیاتی مرکز تهران۷
 ۱۶۸۹۶۱۴۶۳۱ ۸۸۳۸۱۵۱۰۸۸۳۸۱۵۰۰-۵ * ۸۸۳۸۱۴۶۲-۳ خیابان قائم مقام فراهانی میدان شعاع نبش گلریز پلاک ۹۱ اداره کل مرکز تهران  اداره کل امور مالیاتی مرکز تهران۸
 ۱۵۹۸۹۹۵۵۱۱ فردان ۸۸۸۹۴۱۶۵-۸ خیابان سپهبد قرنی،خ سپند غربی ساختمان جنوبی پلاک ۱۴ سپند جنوبی  اداره کل امور مالیاتی مرکز تهران۹
 ۱۵۹۸۸۱۷۳۱۱  ۸۸۸۹۴۱۶۲-۴ خیابان سپهبد قرنی،خ سپند غربی ساختمان شمالی پلاک ۳۵ سپند شمالی  اداره کل امور مالیاتی مرکز تهران۱۰
 ۱۵۸۵۸۳۶۹۳  ۸۸۵۴۱۳۸۱-۹ خ قائم مقام فراهانی،خ دهم،پلاک ۱۴ اشخاص حقوقی  اداره کل امور مالیاتی مرکز تهران ۱۱
 ۱۵۸۶۷۱۶۸۱۳  ۸۸۷۱۵۷۱۷ – ۸۸۷۱۵۷۱۹ خیابان شهید مطهری،مقابل خ سنائی،پلاک ۲۶۹هیأتهای حل اختلاف مالیاتی  اداره کل امور مالیاتی مرکز تهران۱۲
 ۱۵۱۴۷۴۷۴۱۱  ۸۸۷۵۰۴۷۴ خیابان بخارست کوچه دهم پلاک ۹ بخارست اداره کل امور مالیاتی شمال تهران۱۳
 ۱۹۱۱۶۱۸۵۱۸  ۲۲۲۷۶۷۸۷ بلوار میرداماد جنب مسجد الغدیر ساختمان مارین سرویس، پلاک ۱۳۵ شهدای هفت تیر اداره کل امور مالیاتی شمال تهران۱۴
 ۱۹۱۱۷۹۳۵۷۸ ۲۲۹۲۲۲۸۹ – ۲۲۲۵۵۵۲۵ ۲۲۲۶۹۰۲۰ – ۲۲۹۲۲۳۰۱ خیابان میرداماد بعداز مسجد الغدیر پلاک ۱۵۳ اداره کل شمال تهران اداره کل امور مالیاتی شمال تهران۱۵
 ۱۹۱۱۶۱۸۵۱۸  ۲۲۲۶۹۰۲۰ خیابان میرداماد بعداز مسجد الغدیر پلاک ۱۵۱ شهدای گمنام اداره کل امور مالیاتی شمال تهران۱۶
 ۱۵۸۶۷۱۶۸۱۳  ۸۸۷۱۳۹۹۷ خ مطهری،روبروی خ سنایی،پلاک ۲۶۹ هیأتهای حل اختلاف مالیاتی اداره کل امور مالیاتی شمال تهران۱۷
  ۱۱۸۸۷۱۹۴۶۱  ۵۵۳۳۷۰۶۳تلفنخانه:

۵۵۳۳۷۰۲۲-۷

مستقیم:

۵۵۱۸۸۷۳۰

۵۵۱۸۸۸۱۹

  اتوبان بعثت پشت ترمینال جنوب خ خزانه بخارائی جنب مسجد  (بعثت (مرکزی اداراه کل امور مالیاتی جنوب تهران  فردان ۱۸
۱۷۱۹۸۸۳۱۱۱ ۳۳۷۹۸۷۲۳-۴خ پیروزی خ شکوفه نبش خیابان سیرجان پ ۶۳شکوفه اداراه کل امور مالیاتی جنوب تهران۱۹
  ۱۷۱۹۸۸۳۱۱۱   ۳۳۷۶۱۷۵۴-۶  شهرری شهیدغیوری خ فدائیان اسلام پایین تر از پل سیمان چهارراه
خط آهن پ ۱۴۱
  خط آهن  اداره کل امور مالیاتی جنوب تهران۲۰
 ۱۳۳۱۹۶۴۳۹۴  ۵۵۴۳۱۲۳۴-۹ بزرگراه نواب نبش بریانک شرقی،چهار راه رضائی سابق نواب   اداره کل امور مالیاتی جنوب تهران۲۱
 ۳۷۶۷۱۹۴۱۳۶  ۳۶۶۵۲۴۹۴ میدان نماز خ نگارستان اول شرقی، پ ۳۶  ۱ساختمان شماره میدان نماز ۱   اداره کل امور مالیاتی جنوب تهران۲۲
 ۱۸۴۶۶۸۴۵۶۶  ۳۶۶۵۲۴۹۴ میدان نماز خ نگارستان اول شرقی، ساختمان شماره ۲میدان نماز ۲   اداره کل امور مالیاتی جنوب تهران۲۳
 ۱۶۶۷۸۱۸۶۶۴  ۲۲۹۴۰۷۴۰ شمس آباد،خ موسوی،میدان هروی،ضلع شمال شرقی،پ ۱۰۰هروی   اداره کل امور مالیاتی شرق تهران۲۴
 ۱۶۵۷۶۱۶۸۷۱  ۷۷۳۲۸۴۶۱ خ فرجام،خ جشنواره،بلوار ناهیدی،نبش خ نقدی،جنب فرهنگسرای
اشراق،پ ۲۱
 جشنواره   اداره کل امور مالیاتی شرق تهران۲۵
 ۱۷۴۴۶۶۳۶۷۱  ۷۷۴۱۹۹۳۱-۳ خ تهران نو،نرسیده به پل خاقانی، نبش خیابان بلال حبشی پلاک  بلال حبشی   اداره کل امور مالیاتی شرق تهران ۲۶
 ۱۶۴۱۶۸۱۶۸۱  فردان  ۷۷۵۸۳۳۳۱-۴۰ خیابان مدنی، چهارراه سبلان،کوچه محمدیانی، پلاک ۱ سبلان    اداره کل امور مالیاتی شرق تهران۲۷
 ۱۶۷۶۹۱۳۱۷۱ ۷۷۱۹۸۲۳۷ تلفنخانه:

۷۷۸۹۳۳۷۱-۸

مستقیم:

۷۷۸۹۳۳۰۰

۷۷۴۵۴۹۹۲

 میدان رسالت،اول خیابان نیروی دریایی، نبش خیابان کمند اداره کل شرق تهراناداره کل امور مالیاتی شرق تهران۲۸
 ۱۶۴۷۶۱۳۸۸۶  ۷۷۹۵۷۱۳۴ نارمک خیابان آیت،نرسیده به چهاراه تلفنخانه، نبش خیابان شهید
چنگیز دلاور)جویبار شرقی(،پ ۲۶۹
 جویباراداره کل امور مالیاتی شرق تهران۲۹
 ۱۳۴۴۱۸۹۱۱۴۱ ۶۶۰۴۷۲۴۷ تلفنخانه:

۶۶۰۲۴۴۲۰-۱

مستقیم:

۶۶۰۴۷۲۵۲

۸۸۰۰۶۵۸۵

 خیابان آزادی،بعداز استادمعین، خیابان دکترهوشیار،ک مازیار
پلاک ۶۹
 اداره کل غرب تهراناداره کل امور مالیاتی غرب تهران۳۰
 ۱۴۵۴۸۱۷۳۳۶  ۴۴۲۸۱۲۹۰-۹ خیابان ستارخان نرسیده به برق آلستوم خیابان سپهر برج سپهر
کوچه شهید رحیمی اصل
 سپهراداره کل امور مالیاتی غرب تهران۳۱
 ۱۴۸۱۶۴۷۴۶۳  ۴۴۹۵۲۱۸۴ جنب ایستگاه مترو صادقیه پلاک ۴ مترواداره کل امور مالیاتی غرب تهران۳۲
 ۱۹۸۱۶۱۶۹۸۱  ۲۲۳۶۴۳۸۳ شهرک قدس بلوار دادمان بلوار درختی آخرین کوچه سمت چپ
پلاک ۹
 درختی       اداره کل امور مالیاتی غرب تهران۳۳
۱۵۱۶۷۱۵۳۱۵ ۸۸۶۷۱۰۱۹

۸۸۷۷۷۰۶۸

 تلفنخانه:

۸۸۷۷۱۴۳۷

مستقیم:

۸۸۶۶۰۷۶۰

۸۸۷۸۱۰۷۹

خیابان ولیعصر جنب پارک ساعی ،اول خ ۳۲ ،کوچه جهانتاب
پلاک ۱
 اداره کل وصول و اجراء وصول و
اجرا
۳۴
۱۹۱۸۹۷۳۵۴۱ ۲۲۹۲۱۰۲۲-۳بلوار میرداماد،خ نفت شمالی،ک دوم،پلاک ۴ وصول و اجراء نفت وصول و
اجرا
۳۵
۱۵۸۶۷۱۷۷۱۱  ۸۸۱۰۷۴۵۱ خ مطهری،بعد از تقاطع میرزای شیرازی)وزراء(،روبروی خ
سنایی،پ ۲۶۹ ،ساختمان اداره کل هیأتهای حل اختلاف امور مالیاتی شهر تهران
 مطهری  فردان  وصول و
اجرا
۳۶
   ۶۶۹۳۹۳۶۲-۴ خ کارگر،خ آذربایجان، خ سلیمانیه جنوبی پ ۱۷ ارزش افزوده ۱ ارزش افزوده۳۷
۱۳۱۸۸۳۸۶۴۱ ۶۶۵۶۲۱۴۵

مدیرکل: ۶۶۹۴۳۷۶۳

۶۶۹۴۲۷۲۰

 تلفنخانه:

۶۶۹۴۹۷۹۸

۶۶۹۳۹۳۸۸

 خ کارگر،خ آذربایجان، خ سلیمانیه جنوبی پ ۱۴ ارزش افزوده ۲  ارزش افزوده۳۸
 ۱۴۶۷۸۸۷۷۱۳  ۸۸۵۷۹۲۰۴ شهرک غرب ضلع جنوبی خیابان دادمان پ ۸۶ شهید دادمان   ارزش افزوده۳۹
 ۱۵۷۵۹۴۴۴۳۱  ۸۸۳۱۴۱۰۰ مطهری بعد از مفتح ضلع جنوبی نرسیده به سلیمان خاطر پ ۱۷۰ مطهری(شمال)   ارزش افزوده۴۰
 ۱۳۱۶۷۵۶۱۶۸  ۶۶۳۸۷۱۴۴ خ ولی عصر نبش خ آذربایجان پ ۱۰۷۸ ولیعصر   ارزش افزوده۴۱
 ۱۶۷۶۹۱۳۱۷۱  ۷۷۵۸۷۱۷۵ خ شهید آیت اله مدنی کوچه محمدیانی پ ۱  چهارراه سبلان
بلوک A
 شرق ارزش
افزوده
۴۲
 ۱۳۴۶۹۱۴۶۱۱  ۶۶۳۸۷۱۴۴-۵ خ نواب تقاطع خ امام خمینی پشت ساختمان بانک شهر جنوب ارزش
افزوده
۴۳
 ۱۵۹۹۹۵۳۶۱۱  ۸۸۹۳۴۰۷۸ خ استاد نجات الهی نبش کوچه محمدی طبقه همکف مرکز ارزش
افزوده
۴۴
 ۱۴۶۵۷۵۴۴۶۱  فردان  ۴۴۴۸۵۱۰۸ جنت آباد جنوبی میدان چهارباغ چهارباغ شرقی نبش ۱۶ متری – – –
دوم جنوبی پ ۷۸
 جنت آباد ارزش
افزوده
۴۵
 ۱۴۶۷۸۸۷۳۵۱ ۸۱۷۴۲۳۱۰

۸۸۵۷۳۷۸۷

 تلفنخانه:

۸۸۵۷۳۷۳۱

 یادگار امام بلوار شهید دادمان روبروی مجتمع تجاری سپهر مؤدیان مودیان
بزرگ
۴۶

 


تلفن مشاور مالیاتی فردان

در صورت نیاز به خدمات مالیاتی گروه فردان مشخصات خود را ثبت فرمایید.

کارشناسان فردان با شما تماس خواهند گرفت.اشتراک گذاری
موضوع : آدرس و تلفن ادارات مالیاتی شهر تهران