مشاوره مالیاتی سالانه

هر شرکت یا واحد اقتصادی در طی فعالیت خود با موضوعات مالیاتی متفاوتی درگیر خواهد شد. باتوجه به نوع فعالیت، مجوزها و روش کارهای متفاوت ممکن است مشمول مالیات منابع مختلف باشد و عدم انجام به موقع و صحیح وظائف مالیاتی میتواند عواقب مالی زیانبارو جرائم مالیاتی به همراه داشته باشد.

آگاهی از تمام قوانین و مقررات و جدیدترین بخشنامه ها و مقرره های مالیاتی کاری دشوار و تخصصی است که با وظائف و مسئولیتهای مدیریتی مدیران در تضاد است.

از طرفی با توجه به هزینه سنگین استخدام حسابدار و مدیرمالی توانمد ، معمولا نیروی حسابداری شاغل در یک شرکت به عنوان نیروی اجرایی ثبت عملیات مالی از بین حسابداران کم تجربه اتخاب می‌شود.

پیشنهاد اصلی ما برای هر کسب و کار و شرکتی یک قرارداد مشاوره مالیاتی جامع سالانه است.

با قرارداد مشاوره سالانه فردان، تمام الزامات و وظائف مالیاتی شما طی یک دوره مالی توسط مشاوران زبده مالیاتی فردان بررسی، کنترل و اطلاع رسانی خواهد شد.

طی دوره مالی می‌توانید در هر زمانی پاسخ سوالات خود را دریافت کنید. طی جلسات متناوب از پیش تعیین شده کلیه فرایندهای گزارشگری مالیاتی شما کنترل خواهد شد . اطمینان کاملی از حسن انجام وظایف قانونی مالیاتی کسب خواهید کرد.

در صورت نیاز این قرارداد می‌تواند علاوه بر مشاوره شامل اجرای کلیه وظایف مالیاتی شما باشد.

هزینه قرارداد مشاوره سالانه فردان حداقل 10 میلیون تومان برای یک سال مالی می‌باشد.

جهت هماهنگی جزئیات قرارداد مشاوره سالانه درخواست خود را ثبت بفرماید.

ثبت درخواست مشاوره سالانه


انواع مشاوره در فردان