فردان مشاور مالیاتی

دادرسی مالیاتی چیست ؟

در بیشتر مواقع مودیان مالیاتی با اداره مالیاتی بر سر مالیات تشخیص داده شده اختلاف نظر دارند. اگرچه ممکن است طی توافق انجام شده مالیات را بپذیرید اما در صورت اعتراض  قوانین مالیاتی مراجعی برای پیگیری شکایت مودیان در نظر گرفته است.

به مجموعه اقداماتی که در جهت اعتراض  به مالیات تشخیص داده شده انجام می‌شود دادرسی مالیاتی گفته می‌شود.


فردان مشاور مالیاتی

در دادرسی مالیاتی به چه چیزی می‌توان اعتراض  کرد؟

در دادرسی مالیاتی به یک برگ رسمی مالیاتی می‌توان اعتراض نمود. برگ‌های رسمی سازمان مالیاتی شامل برگ تشخیص، برگ قطعی و برگ اجرایی و رای هیات حل اختلاف است. این اوراق می‌تواند مربوط به هر منبع مالیاتی مانند مالیات عملکرد، مالیات ارزش افزوده، مالیات حقوق، مالیات تکلیفی، جرائم معامملات فصلی، مالیات حق تمبر و … باشد.

دقت فرمایید شکایت از یک رفتار یا روال غیرقانونی مامورین مالیاتی در دادرسی مالیاتی قرار نمی‌گیرد و باید به نهادهای نظارتی سازمان مالیاتی مانند حراست یا دادستانی انتظامی مالیاتی اعتراض نمود.


فردان مشاور مالیاتی

مراحل اعتراض به مالیات تشخیص داده شده

از روزی که برگ تشخیص مالیات به شما ابلاغ شود میتوانید به آن اعتراض کنید. اعتراض به مالیات طی مراحل ذیل قابل انجام است و نکته مهم توالی این مراحل است. به این معنی که ترتیب اعتراض در مراجع 1 تا 4 باید به همین ترتیب باشد ولی موارد 5 تا 7 را بدون ترتیب و در زمان ذکر شده می‌توانید اعتراض کنید.

1- جلسه با ممیزکل مالیاتی

مطابق ماده 238 ق.م.م از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات‌های عملکردی 30 روز فرصت ثبت اعتراض دارید. در مورد مالیات بر ارزش افزوده این مهلت 20 روز است.

از تاریخ ثبت اعتراض در مورد مالیات عملکرد تا 30 روز بعد و در مورد ارزش افزوده تا 20 روز بعد می‌توانید با مراجعه به اداره مالیاتی در یک جلسه با ممیز کل ( رئیس امور مالیاتی ) اعتراض خود را مطرح نمایید. ممیز کل می‌تواند مالیات تشخیص داده شده را تعدیل یا حتی صفر (رفع تعرض) نماید.

در صورت به نتیجه رسیدن اعتراض و قبول شما مالیات قطعی شده و در غیر این صورت اعتراض شما توسط ممیزکل به هیات (کمسیون) حل اختلاف بدوی ارجاع داده می‌شود.

2- هیات حل اختلاف بدوی (اولیه)

به جز ارجاع پرونده از طریق ممیز کل در یک حالت دیگر نیز پرونده به هیات (کمسیون) حل اختلاف بدوی ارجاع می‌شود، اگر برگ تشخیص مالیاتی ابلاغ قانونی شده باشد یعنی در زمان ابلاغ کسی آن را تحویل نگرفته باشد به معنی اعتراض شما تلقی می‌شود و پرونده مستقیما در هیات حل اختلاف بدوی رسیدگی مجدد خواهد شد.

در این هیات که تاریخ تشکیل آن باید توسط ممیز واحد مالیاتی به شما ابلاغ شود امکان اعتراض و رسیدگی مجدد فراهم خواهد بود.

نتیجه این هیات طی یک برگه با عنوان رای هیات حل اختلاف بدوی باید به شما ابلاغ شود.   

با ابلاغ رای هیات حل اختلاف بدوی یا نتیجه را قبول خواهید داشت یا 20 روز مهلت دارید به آن اعتراض کنید. در صورت اعتراض پرونده جهت بررسی مجدد به هیات (کمسیون) حل اختلاف تجدید نظر ارسال می‌شود.

3- هیات حل اختلاف تجدید نظر (ثانویه)

در این هیات نیز امکان رسیدگی مجدد و تعدیل (کم شدن) مالیات وجود دارد.

نکته مهم در این مرحله این است که مواردی از اعتراض که در کمسیون بدوی بررسی شده است معمولا بررسی نمی‌شود و بهتر است در صورتی که به موضوعی در کمسیون قبلی اشاره کرده اید اما بررسی نشده در دفاعیه  تاکید کنید.

با ابلاغ رای هیات حل اختلاف تجدیدنظر نتیجه را قبول داشته باشید یا نه پرونده قطعی شده و برگ قطعی مالیات صادر و به شما ابلاغ می‌شود . ظرف 10 روز از ابلاغ برگ قطعی در صورتی که مالیات را پرداخت نکنید پرونده به اداره اجرائیات ارسال  و برگ اجرایی صادر و ابلاغ می‌شود.

4- هیات حل اختلاف ماده 216

با ابلاغ برگ اجرایی می‌توانید به آن اعتراض کنید. بدون محدویت زمانی و بدون محدودیت تعداد دفعات شکایت. بعضی مهلت اعتراض را یک ماه اعلام می‌نمایند که اشتباه است و فرصت یک ماهه جهت شروع عملیات اجرایی  و بازداشت اموال است و ربطی به اعتراض شما ندارد.

دفاع مالیاتی در هیات ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم مقداری متفاوت است. به این معنی که هیات ماده 216 فقط در صورتی وارد جزئیات پرونده ( اصطلاحا رسیدگی ماهوی ) می‌شود که ابتدا در شکایت خود به یک ایراد در روال قطعیت پرونده ( ایراد شکلی) اشاره کرده باشید.

5- شورای عالی مالیاتی

به موجب ماده 251 قانون مالیاتهای مستقیم به هر رای قطعی می‌توان ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ به شورای عالی مالیاتی اعتراض نمود. رای قطعی می‌تواند رای هیات تجدید نظر یا رای هیات ماده 216 باشد.

نکته مهم اینکه شورای عالی مالیاتی فقط مربوط به مالیاتهای مستقیم است و جهت مالیات ارزش افزوده نمیتوان از آن استفاده کرد.

6- هیات ماده 251 مکرر ( هیات 3 نفره وزیر)

به موجب ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم به هر مالیات قطعی شده می‌توان به هیات ویژه ای که زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود شکایت کرد. مالیات قطعی شده یعنی برگ قطعی صادر شده باشد.


فردان مشاور مالیاتی

مرجع اعتراض خارج از ساختار سازمان مالیاتی

دیوان عدالت اداری تنها مرجع خارج از ساختار سازمان مالیاتی و آیین دادرسی مالیاتی است که به هر مالیات تشخیص داده شده یا رای هیات مالیاتی می‌توانید شکایت کنید. در مورد آراء هیات‌های مالیاتی ظرف 3 ماه از ابلاغ مهلت اعتراض به دیوان عدالت اداری دارید.


فردان مشاور مالیاتی

لایحه دفاع مالیاتی چگونه نوشته می‌شود؟

در هرکدام از مراجع دادرسی مالیاتی الزاما باید اعتراض و شکایت خود را مکتوب ارائه دهید. به این نوشته مکتوب شکایت لایحه مالیاتی گفته می‌شود.

در تنظیم و نوشتن لایحه مالیاتی باید به مبنا و روش رسیدگی های مالیاتی دقت نموده و دقیقا نکات اشتباه یا غیرقانونی یا غیرمنصفانه را هدف قرار داده و به آن اعتراض نمایید. این مووع جز با بررسی دقیق گزارش رسیدگی مالیاتی یا رای هیات حل اختلاف قبلی ممکن نیست.

نکته بسیار مهم دیگر در دفاع مالیاتی اشخاص حقوقی و شرکتها توجه و تسلط بر مفاهیم و مباحث حسابداری است. گزارشات مالیاتی و تشخیص مالیات بر مبنای همین چارچوب‌های حسابداری و مالیاتی نوشته می‌شود، پس عجیب نیست که بسیاری از به اصطلاح مشاوران مالیاتی با توجه به عدم تحصیل و تجربه در حرفه حسابداری و صرفا با مطالعه چند ماده قانونی در هیات‌های حل اختلاف نتیجه نمیگیرند.


فردان مشاور مالیاتی

دو بخش اساسی دفاع مالیاتی  

هر جلسه دادرسی و دفاع مالیاتی دو لازمه اساسی دارد. اول تنظیم یک لایحه و دفاعیه مبتنی بر قانون و دارای نظم و ساختار انشایی دقیق و دوم حضور موثر و دفاع شفاهی از دفاعیه و مدارک و مستندات.

بدون هماهنگی این دو مورد هر کدام به تنهایی برای رسیدن به نتیجه مناسب کافی نخواهد بود.


خدمات تنظیم لایحه و دفاع مالیاتی گروه فردان

فردان مشاور مالیاتی

دفاع مالیاتی و تلاش در جهت کاهش یا حذف مالیات تشخیص داده شده یکی از شاخه‌های اصلی و تخصصی کارشناسان فردان است. تسلط بر تمام قوانین و بخشنامه‌ها و مستندات مالیاتی و از طرفی احاطه کامل به تمام مباحث حسابداری رمز موفقیت فردان در تمام پرونده‌های پذیرفته شده است.

گروه فردان با تکیه بر سالها تجربه حضور در جلسات دفاع مالیاتی و آشنایی به روش عمل نمایندگان هیات‌های حل اختلاف و با تنظیم لایحه دفاعیه مالیاتی توسط یک تیم کامل از مشاوران مالیاتی امکان رسیدن به نتیجه مطلوب برای شما به حدکثر ممکن می‌رساند.


در صورت نیاز به خدمات تنظیم لایحه و دفاع مالیاتی یا سایر خدمات مالیاتی گروه فردان مشخصات خود را ثبت فرمایید.

کارشناسان فردان در کوتاهترین زمان ممکن با شما تماس خواهند گرفتکلیه خدمات مالیاتی فردانسوالات متداول

اولین اقدام برای اعتراض به برگ تشخیص مالیات سال 97 چیست؟

مراجعه به واحد مالیاتی یا ثبت الکترونیک اعتراض در مورد مالیات عملکرد ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص. بیشتر بدانید

مهلت اعتراض به رای کمسیون بدوی مالیاتی چقدر است؟

20 روز از تاریخ ابلاغ رای هیات بدوی. بیشتر بدانید

چه زمانی می‌توانیم به شورای عالی مالیاتی شکایت کنیم ؟

در مورد مالیاتهای مستقیم ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای هیات تجدید نظر یا رای هیات ماده 216 مهلت اعترا دارید. مالیات ارزش افزوده شورای عالی مالیاتی ندارد. بیشتر بدانید