کد شهاب چیست ؟ – - فردان مشاور مالیاتی– فردان مشاور مالیاتی

کد شهاب چیست ؟

0

کد شهاب چیست و آیا درسته که برای همه برای تراکنشهای بانکی لازمه ؟

بهمن ۴, ۱۳۹۹
نام
ایمیل

1
0

سلام

کد شهاب همان کد ملی برای اشخاص حقیقی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی است.

طبق اطلاعیه بانک مرکزی از 5 بهمن 1399 هر تراکنش بانکی که کد شهاب نداشته باشند در ساتنا اعمال نخواهد شد.

 

فردان مشاور شما

اشتراک گذاری
نام
ایمیل

پاسخ شما

نام
ایمیل