میزان معافیت مالیاتی عیدی – - فردان مشاور مالیاتی– فردان مشاور مالیاتی

میزان معافیت مالیاتی عیدی

0

سلام. تا چقدر عیدی اگر پرداخت کنیم از مالیات معافه ؟

نام
ایمیل

1
0

سلام

طبق بند 10 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم :

عیدی سالانه یا پاداش آخر سال جمعاً معادل یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) این قانون معاف از مالیات حقوق است.

یعنی تا مبلغ یک ماه معافیت عیدی معافه

یعنی عیدی سال 99  تا 3.000.000 تومان معاف از مالیات حقوق خواهد بود

اشتراک گذاری
نام
ایمیل

پاسخ شما

نام
ایمیل