مهلت ارسال اظهارنامه اصلاحی چقدر است ؟ – - فردان مشاور مالیاتی– فردان مشاور مالیاتی

مهلت ارسال اظهارنامه اصلاحی چقدر است ؟

0

سلام اظهارنامه مالیات شرکت برای سال 97 را ارسال اکردیم آیا میتوانیم الان قبل از رسیدگی آن را اصلاح کنیم ؟

فروردین ۳, ۱۳۹۹
نام
ایمیل

1
0

سلام خیر.

مهلت ارسال اظهارنامه اصلاحی یک ماه بعد از مهلت ارسال اظهار نامه یعنی 31 تیر است.

پس تا 31 مرداد فرصت ارسال اظهارنامه اصلاحی داشته اید.

 

فردان حساب یار مشاور شما

اشتراک گذاری
فروردین ۳, ۱۳۹۹
نام
ایمیل

پاسخ شما

نام
ایمیل