معافیت مالیات اجاره سال 99 – - فردان مشاور مالیاتی– فردان مشاور مالیاتی

معافیت مالیات اجاره سال 99

0

معافیت مالیات اجاره سال 99 چقدر است؟

اردیبهشت ۲۷, ۱۳۹۹
نام
ایمیل

1
0

وقت بخیر،

مطابق با ماده 57 قانون مالیات های مستقیم اشخاصی که هیچ گونه درآمد دیگری ندارند تا میزانی که هرساله طبق قانون بودجه اعلام می شود از مالیات بر درآمد اجاره معاف و مازاد بر آن مشمول مالیات هستند. 

این عدد 288.000.000 ریال برای سال 99 در نظر گرفته شده است.

اشتراک گذاری
اردیبهشت ۲۷, ۱۳۹۹
نام
ایمیل

پاسخ شما

نام
ایمیل