مالیات شرکتها – - فردان مشاور مالیاتی– فردان مشاور مالیاتی

مالیات شرکتها

0

مالیات بر درامد شرکتها در سال 1400 با چه نرخ هایی محاسبه می شود

خرداد ۲۰, ۱۴۰۰
نام
ایمیل

1
0

سلام

مالیات بر درآمد شرکتها در سال 1400 مطابق ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم با نرخ 25 درصد نسبت به سود خالص محاسبه خواهد شد.

برابر تبصره 7 همین ماده با افزایش درامد ابرازی نسبت به سال قبل امکان کاهش این نرخ تا 20 درصد نیز وجود دارد.

فردان مشاور شما

اشتراک گذاری
نام
ایمیل

پاسخ شما

نام
ایمیل