مالیات در صورت جریانهای نقدی – - فردان مشاور مالیاتی– فردان مشاور مالیاتی

مالیات در صورت جریانهای نقدی

0

سلام.
طبق استانداردهای حسابداری جدید مالیات بر درآمد در کدام طبقه صورت جریان نقدی قرار میگیرد ؟
ممنون

بهمن ۱۵, ۱۳۹۹
نام
ایمیل

1
0

سلام

مطابق بند 32  استاندارد حسابداری شماره 2 با عنوان صورت جریانهای نقدی :

جریانهاي نقدی حاصل از مالیات بردرآمد، باید جداگانه افشا و به عنوان جریانهاي نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی طبقه‌بندی شود، مگر اینکه بتوان آن را به طور مشخص، مرتبط با فعالیتهای تأمین مالی و سرمایه‌گذاری تشخیص داد.

 

فردان مشاور مالی و مالیاتی

اشتراک گذاری
نام
ایمیل

پاسخ شما

نام
ایمیل