مالیات تولیدی گل و گیاه تزیینی – - فردان مشاور مالیاتی– فردان مشاور مالیاتی

مالیات تولیدی گل و گیاه تزیینی

ارسال نظر
سلام آیا تولید کننده گل و گیاه تزیینی جزو مشاغل مربوط به کشاورزی و معاف از مالیات محسوب می‌شود یا خیر؟