صورتهای مالی اساسی طبق استانداردهای حسابداری ایران – - فردان مشاور مالیاتی– فردان مشاور مالیاتی

صورتهای مالی اساسی طبق استانداردهای حسابداری ایران

0

سلام. طبق تغییرات جدید استانداردهای حسابداری ایران صورتهای مالی اساسی چه مواردیه ؟
چه تغییری نسبت به قبل داشته ؟

بهمن ۱۵, ۱۳۹۹
نام
ایمیل

1
0

سلام

مطابق تغییرات جدید استاندارد حسابداری شماره 1 با عنوان نحوه ارائه صورتهای مالی مجموعه کامل صورتهای مالی شامل این موارد است :

الف .    صورت وضعیت مالی به تاریخ پایان دوره؛

ب  .    صورت سود و زيان برای دوره؛

پ  .    صورت سود و زیان جامع برای دوره؛

ت  .    صورت تغييرات در حقوق مالکانه برای دوره؛

ث  .    صورت جريانهای نقدی برای دوره،

ج   .    يادداشتهاي توضيحي، شامل اهم رويه‌هاي حسابداري و ساير اطلاعات توضيحي؛

چ    .    اطلاعات مقایسه‌ای دوره قبل طبق بندهای 36 و 37؛ و

ح    .    صورت وضعیت مالی به تاریخ ابتدای دوره قبل

 

جهت مطالعه فهرست کامل استانداردهای حسابداری ایران کلیک کنید.

 

فردان مشاور مالی و مالیاتی

اشتراک گذاری
نام
ایمیل

پاسخ شما

نام
ایمیل