صلح رسمی عمری غیرقابل فسخ – - فردان مشاور مالیاتی– فردان مشاور مالیاتی

صلح رسمی عمری غیرقابل فسخ

0

وقت بخیر
مادر اینجانب به فرزند پسرشان وکالت رسمی تام درمورد یک واحد آپارتمان دادند و من در سال ۱۳۹۴ وکالتاً از طریق صلح رسمی عمری غیرقابل فسخ متصالح واحد فوق گردیدم ایشان درسال۱۳۹۷فوت شدند لطفاً بفرمایید آیا تکلیف خاصی دراین مورد بایستی انجام گیرد ممنون.

تیر ۱۳, ۱۴۰۲
نام
ایمیل

0

پاسخ شما

نام
ایمیل