روشهای محاسبه بهای تمام شده – - فردان مشاور مالیاتی– فردان مشاور مالیاتی

روشهای محاسبه بهای تمام شده

0

با سلام. روشهای مجاز محاسبه بهای تمام شده موجودی کالا طبق آخرین استانداردهای حسابداری ایران کدام است ؟
با تشکر

بهمن ۱۵, ۱۳۹۹
نام
ایمیل

1
0

سلام

مطابق بند 29 استاندارد حسابداری شماره 8 با عنوان حسابداری موجودی مواد و کالا :

بهای‌ تمام‌ شده‌ موجودی‌ مواد و کالا باید با استفاده‌ از روشهای‌ ” شناسایی‌ ویژه‌“، ” اولین‌ صادره‌ از اولین‌ وارده‌“ یا ” میانگین‌ موزون‌“ محاسبه‌ شود.

 

فردان مشاور مالی و مالیاتی

اشتراک گذاری
نام
ایمیل

پاسخ شما

نام
ایمیل