ثبت حسابداری مالیات ارزش افزوده – - فردان مشاور مالیاتی– فردان مشاور مالیاتی

ثبت حسابداری مالیات ارزش افزوده

0

سلام لطفا ثبت حسابداری مالیات ارزش افزوده از اظهارنامه تا پرداخت را بفرمایید.

نام
ایمیل

1
0

سلام

طی هر فصل در زمان خرید و هزینه های ارزش افزوده دار حساب ارزش افزوده بدهکار میشود و در زمان فروش و درامد ارزش افزوده دار حساب ارزش افزوده بستانکار میشود.

در پایان فصل مانده این حساب اگر بدهکار باشد به معنای طلب از سازمان مالیاتی است و پس از ارسال اظهارنامه ارزش افزوده ثبتی نمیزنیم

در پایان فصل مانده این حساب اگر بستانکارباشد به معنای بدهی به سازمان مالیاتی است و پس از ارسال اظهارنامه ارزش افزوده و پرداخت مالیات به همین مبلغ ثبت میزنیم :

ارزش افزوده     بد

           بانک           بس

اشتراک گذاری
نام
ایمیل

پاسخ شما

نام
ایمیل