ثبت حسابداری برداشت شرکا – - فردان مشاور مالیاتی– فردان مشاور مالیاتی

ثبت حسابداری برداشت شرکا

0

سلام. لطفا ثبت حسابداری برداشت شرکا و مدیران شرکت را بفرمایید.

نام
ایمیل

1
0

سلام

با برداشت مدیران و صاحبان شرکت از حساب بانکی شرکت ثبت میزنیم :

جاری شرکا               100

               بانک                     100

اشتراک گذاری
نام
ایمیل

پاسخ شما

نام
ایمیل