تمدید مهلت اظهارنامه ارزش افزوده سال ۹۹ – - فردان مشاور مالیاتی– فردان مشاور مالیاتی

تمدید مهلت اظهارنامه ارزش افزوده سال ۹۹

0

سلام
برای ارسال اظهارنامه ارزش افزوده سال ۱۳۹۹ تا چه تاریخی مهلت داریم ؟ تمدید شده ؟

فروردین ۱۴, ۱۴۰۰
نام
ایمیل

1
0

سلام

ارسال اظهارنامه ارزش افزوده زمستان 1399 تا 15 اردیبهشت 1400 مهلت دارد.

اشتراک گذاری
فروردین ۱۴, ۱۴۰۰
نام
ایمیل

پاسخ شما

نام
ایمیل