تخفیفات فروش – - فردان مشاور مالیاتی– فردان مشاور مالیاتی

تخفیفات فروش

0

اگر فروش در سامانه ۱۶۹ بصورت خالص ثبت و ارسال گردد آیا دارایی تخفیفات فروش که ذیل فاکتور بوده ودر دفاتر مالی و صورت های مالی حسابرسی شده ثبت شده را می تواند بر گشت بزند وبه درآمد شرکت اضافه نموده و مالیات بگیرد.با سپاس

مهر ۳, ۱۴۰۲
نام
ایمیل

0

پاسخ شما

نام
ایمیل