بخشنامه

شماره: ۲۶۰/۹۶/۱۶۴

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۱۵

 

 ابلاغ دادنامه ۱۰۴۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اصلاح تاریخ اجرای بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۵۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۶ در خصوص معافیت شکر خام از ارزش افزوده

 

به پیوست تصویر دادنامه شماره ۱۰۴۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اصلاح تاریخ اجرای بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۵۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۶ با موضوع معافیت شکر خام(تصفیه نشده) از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده، جهت اطلاع و بهره­ برداری ابلاغ می­گردد:

مستند به مفاد دادنامه یادشده تاریخ اجرای بخشنامه مذکور به تاریخ ۱۳۸۷/۰۷/۰۱ اصلاح می­گردد.

 

محمد مسیحی

معاون مالیات بر ارزش افزوده

اشتراک گذاری
شماره بخشنامه مالیاتی : ۲۶۰/۹۶/۱۶۴
تاریخ بخشنامه مالیاتی : ۱۳۹۶/۱۲/۱۵
موضوع بخشنامه مالیاتی : ابلاغ دادنامه ۱۰۴۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اصلاح تاریخ اجرای بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۵۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۶ در خصوص معافیت شکر خام از ارزش افزوده