مطابق با ماده ۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم معافیت‎های درآمدهای حقوق بشرح زیر خلاصه شده‌اند:

نکته مهم: موارد زیر عناوین معافیت های حقوق بوده و دلیل راحتی در مطالعه فهرست شده‌اند، جهت مطالعه موارد معافیت حقوق به تفصیل، اینجا کلیک نمایید

۱- رؤسا و اعضای مأموریت‌های سیاسی خارجی در ایران، رؤسا و اعضای هیأت‌های نمایندگی فوق العاده، رؤسا و اعضای هیأت‌های نمایندگی سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی.

۲- رؤسا و اعضای مأموریت‌های کنسولی خارجی در ایران

۳- کارشناسان خارجی

۴- کارمندان محلی سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها

۵– حقوق بازنشستگی، وظیفه، مستمری، پایان خدمت، خسارت اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمری پرداختی به وراث و حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده.

۶- هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل.

۷- مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه جهت استفاده کارگران و خانه‌های ارزان قیمت سازمانی .

۸- وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن.

۹- عیدی سالانه یا پاداش آخر سال جمعاً معادل یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ این قانون.

۱۰- خانه‌های سازمانی که با اجازه قانونی یا به موجب آیین نامه‌های خاص در اختیار مأموران کشوری گذارده می‌شود.

۱۱- هزینه معالجه کارکنان یا افراد تحت تکفل آنها به استناد اسناد و مدارک مثبته.

۱۲- مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده ۸۴ این قانون.

۱۳- درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، وزارت اطلاعات، جانبازان انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی و آزادگان.

مطابق با ماده ۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم:

پنجاه درصد (۵۰%) مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بخشوده می‌شود.

اشتراک گذاری
موضوع : معافیت های حقوق