معافیت سالانه درامد مشمول مالیات حقوق چگونه محاسبه می شود ؟

 

مطابق ماده ۸۴ ق.م.م :

معافیت سالانه درامد مشمول مالیات حقوق هر ساله در قانون بودجه آن سال تعیین می شود.

طبق قانون بودجه سال ۹۶ ، این مبلغ ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان سالانه یا به عبارتی ماهانه ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان می باشد.

این موضوع طبق بخشنامه شماره ۸-۹۶-۲۰۰ مورخ ۳۰-۰۱-۹۶ ابلاغ شده است.

نکته ۱ : تا پیش از اصلاحیه مصوب ۹۴٫۰۴٫۳۱ قانون معافیت سالانه درامد مشمول مالیات حقوق طبق ماده ۸۴ ، ۱۵۰ برابر حداقل حقوق موضوع ماده ۱ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت بود.

اشتراک گذاری
موضوع : معافیت سالانه درامد مشمول مالیات حقوق