فهرست معافیت های مالیاتی اشخاص حقوقی

 

ردیفموضوع معافیتمستند قانونی
۱معافیت درآمد فعالیت های بخش کشاورزیماده ۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم
۲واحدهای تولیدی و معدنیماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم
۳واحدهای تولید فن آوری اطلاعاتبند د ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم
۴درآمدهای خدماتی بیمارستان‌ها، هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگریماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم
۵افزایش دوره معافیت ماده ۱۳۲ در نتیجه افزایش نیروی کار شاغلبند ب ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم
۶افزایش دوره معافیت ماده ۱۳۲ در نتیجه فعالیت در شهرک‌های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادیبند پ ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم
۷سرمایه گذاری مجدد و درآمدهای حمل و نقلبند ث ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم
۸درآمد تولیدی شرکتهای خارجیبند خ ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم
۹تاسیسات ایرانگردی و جهانگردیبند ر ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم
۱۰دفاتر گردشگری و زیارتیبند ز ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم
۱۱معافیت در نتیجه هزینه های تحقیقاتی و پژوهشیبند س ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم
۱۲معافیت شرکت های تعاونی روستایی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانش‌آموزان و اتحادیه‌های آنها و صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزیماده ۱۳۳ قانون مالیاتهای مستقیم
۱۳معافیت درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیرانتفاعی اعم از ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، فنی و حرفه‌ای آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی غیرانتفاعی مهدهای کودک در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاهاماده ۱۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم
۱۴معافیت درآمد مؤسسات نگهداری معلولین ذهنی و حرکتی بابت نگهداری اشخاص مذکورماده ۱۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم
۱۵معافیت درآمد باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی حاصل از فعالیت‌های منحصراً ورزشیماده ۱۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم
۱۶معافیت به میزان تامین سرمایه بنگاه‌های تولیدی در قالب عقود مشارکتیماده ۱۳۸ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم
۱۷معافیت درآمد حاصل از صادراتماده ۱۴۱ قانون مالیاتهای مستقیم
۱۸ معافیت درآمد کارگاه‌های فرش دستباف و صنایع دستی و شرکت‌های تعاونی و اتحادیه‌های تولیدی مربوطهماده ۱۴۲ قانون مالیاتهای مستقیم
۱۹ معافیت شرکت های بورسیماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم

 

اشتراک گذاری