جدول ارزش اجاری سال ۱۳۹۸

مطابق با ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم :

درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار می‌گیرد و در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارائه آن خودداری گردد و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد (۸۰%) ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد و نیز در مورد ماده ۵۴ مکرر این قانون، میزان اجاره بها بر اساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواهد شد.

جهت دانلود فایل پی دی اف جدول ارزش اجاری املاک سال ۹۸ روی لینک زیر کلیک کنید:

اگر مستاجر شخص حقوقی (شرکت‌ها و موسسات) باشد، مطابق با تبصره 1 ماده 54 قانون اجاره پرداختی مستأجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود. در این حالت واحد مالیاتی مربوط به موجر با اخذ استعلام از واحد مالیاتی مستاجر (شخص حقوقی) از صحت ثبت مبلغ اجاره در دفاتر شرکت اطمینان حاصل کرده و مالیات متعلقه را بر اساس آن تشخیص می‌دهد.

اشتراک گذاری
موضوع : جدول ارزش اجاری سال ۱۳۹۸