نحوه ثبت اجاره در صورت معاملات فصلی چگونه است؟

جدول “اجاره” در صورت معاملات فصلی نیز مانند سایر جداول اطلاعات به دو روش آنلاین و آفلاین قابل ارائه می باشد.

روش آنلاین:

پس از ورود به جدول “اجاره” در سامانه آنلاین صورت معاملات (روش ورود به سامانه آنلاین و ایجاد گزارش معاملات فصلی) اطلاعات مورد نیاز به شرح ذیل تکمیل میگردد :

نکته ۱: برای هر مورد اجاره باید این فرم جداگانه تکمیل شود.

نکته ۲: شماره هر کدام از عناوین روی تصویر مشخص شده است.

نکته ۳: تکمیل موارد ستاره دار (در متن با رنگ قرمز مشخص شده است) الزامی است و سایر موارد اختیاری است.

نحوه ثبت اجاره در معاملات فصلی

۱- نوع شخص طرف قرارداد: 

دارای دو گزینه «موجر» و «مستاجر» است که وضعیت طرف مقابل قرارداد را مشخص می‌کند. در صورتی که املاک یا وسیله‌ی نقلیه اجاره نموده‌اید، گزینه موجر و در صورتی که این موارد را اجاره داده‌اید، گزینه مستاجر را انتخاب نمایید. 

۲- نوع شخص: 

دارای دو گزینه است حقیقی و حقوقی است که با توجه به شخصیت موجر/مستاجر انتخاب می‎گردد.

۲- تابعیت: 

دارای دو گزینه است ایرانی و خارجی است که با توجه به تابعیت موجر/مستاجر انتخاب می‎گردد.

۴- تعداد شرکا بر اساس قرارداد اجاره: 

در صورت مستاجر بودن تعداد مالکان و در صورت موجر بودن تعداد شرکای واحد تجاری را درج نماید. ثبت این فیلد الزامی نیست.

۵- نام و نام خانوادگی: 

در این قسمت نام و نام خانوادگی موجر/مستاجر درج می‎گردد. در صورت انتخاب شخصیت حقوقی، نام شرکت را در فیلد مربوطه وارد نمایید.

۶- شماره اقتصادی و شناسه ملی:

در این قسمت کد اقتصادی یا شناسه ملی برای شخص حقوقی و کد ملی را برای شخص حقیقی حسب مورد درج نمایید.

۷- پیش‌کد شهر و تلفن:

کد شهر و تلفن موجر/مستاجر را درج نمایید. ثبت این فیلد الزامی نیست.

۸- استان و شهر:

نام استان و شهر را در فیلد مربوطه انتخاب نمایید.

۹- آدرس و کد پستی:

آدرس و کد پستی درج نمایید. ثبت کد پستی الزامی نیست.

۱۰- نوع اجاره(رسمی/عادی):

دارای دو گزینه است رسمی و عادی است که با توجه به نوع اجاره‌نامه و محل تنظیم و ثبت آن انتخاب می‎گردد.

۱۱- شماره و تاریخ قرارداد اجاره:

شماره قرارداد اجاره و تاریخ آن را درج نمایید.

۱۲- نوع کاربری/مورد اجاری:

نوع کاربری یا مورد اجاره را در فیلد مربوطه و از بین گزینه‌های مسکونی، تجاری، اداری، کشاورزی، آموزشی، خدماتی، سایر اماکن، ماشین‌آلات و وسایل نقلیه؛ انتخاب نمایید.

توجه: در صورت انتخاب «وسایل نقلیه»، فیلد نوع وسیله نقلیه فعال شده و دارای گزینه‌های زمینی، ریلی، دریایی و هوایی می‌باشد.

توجه: در صورت انتخاب «ماشین‌آلات » یا «وسایل نقلیه»، فیلد توضیحات فعال شده و درج اطلاعات مربوط در آن الزامی است.

۱۳- نوع استفاده:

در صورت انتخاب املاک (۷ مورد اول)، این فیلد فعال بوده و از بین گزینه‌های مسکونی، مسکونی سازمانی/خوابگاه و سایر  انتخاب نمایید.

۱۴- پیش‌کد شهر و تلفن:

کد شهر و تلفن املاک اجاری را درج نمایید. ثبت این فیلد الزامی نیست.

۱۵- پلاک ثبتی اصلی و فرعی:

پلاک ثبتی اصلی و فرعی را طبق قرارداد اجاره یا سند مالکیت درج نمایید.

۱۶-بخش و شناسه املاک:

بخش و شناسه املاک را طبق قرارداد اجاره یا سند مالکیت درج نمایید. ثبت این فیلد الزامی نیست.

۱۷- استان و شهر:

نام استان و شهر املاک اجاری را از منوی فیلد مربوطه انتخاب نمایید.

۱۸- آدرس ملک و کد پستی:

آدرس ملک و کد پستی املاک اجاری را درج نمایید. ثبت کد پستی الزامی نیست.

۱۹- شماره و تاریخ سند:

مشخصات مربوط به سند حسابداری را درج نمایید. ثبت این فیلد الزامی نیست.

۲۰- موضوع گزارش:

با انتخاب گزینه موجر یا مستاجر، عنوان این فیلد به ترتیب به  «موضوع پرداخت در قرارداد اجاره» و «موضوع دریافت در قرارداد اجاره» تغییر یافته و باید یکی از گزینه‌های پرداخت اجاره، ودیعه، برگشت ودیعه یا برگشت اجاره را انتخاب نمایید.

۲۱- نوع معامله:

نوع معامله را از بین گزینه‎های «ریالی»، «ارزی» و «ارزی-ریالی» انتخاب نمایید.

۲۲- نوع ارز:

در صورت انتخاب گزینه «ارزی» یا «ریالی-ارزی»، منوی مربوط به نوع ارز فعال شده و انتخاب ارز مربوطه الزامی است.

۲۳- مبلغ:

مبلغ ناخالص اجاره را طبق قرارداد اجاره در این فیلد درج نمایید.

توجه: در صورت انتخاب «ماشین‌آلات » یا «وسایل نقلیه» فیلدهای مالیات و عوارض ارزش افزوده  فعال شده و باید مبالغ مربوط درج گردند.

پس از تکمیل فرم دکمه ثبت را بزنید تا فرایند ثبت رکورد اجاره تمام شود یا اینکه دکمه ثبت و جدید را بزنید تا رکورد بعدی، را تکمیل نمایید.

روش آفلاین:

پس از ورود به جدول «اجاره» در نرم افزار  آفلاین صورت معاملات (روش ورود به سامانه آفلاین و ایجاد گزارش معاملات فصلی) اطلاعات مورد نیاز مانند روش آنلاین که در بالا توضیح داده شد تکمیل میگردد.

نحوه ثبت اجاره در معاملات فصلی


تلفن مشاور مالیاتی فردان

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره نام و شماره خود را ثبت بفرمایید

کارشناسان فردان با شما تماس خواهند گرفت.


اشتراک گذاری
موضوع : نحوه ثبت اجاره در معاملات فصلی