مبنای محاسبه درآمد اجاره چیست ؟

 

مطابق ماده ۵۴ ق.م.م :

پیش فرض این است که درآمد اجاره بر اساس قرارداد اجاره ارائه شده مودی ( چه رسمی و چه عادی ) محاسبه می شود مگر در یکی از حالات زیر :

  • قرارداد اجاره وجود نداشته باشد.
  • مودی قرارداد اجاره ارائه ندهد.
  • مبلغ درآمد اجاره نوشته شده در قرارداد از ۸۰ درصد ارقام نوشته شده در جدول املاک مشابه کمتر باشد.
  • در مورد واحدهای مسکونی خالی

در هرکدام از حالتهای فوق میزان درآمد اجاره بر اساس جدول املاک مشابه تعیین خواهد شد.

نکته ۱ : جدول املاک مشابه بر اساس بخشنامه شماره ۲۰۰-۹۶-۵۱۰ مورخ ۰۷-۰۴-۹۶ توسط ادارات کل امور مالیاتی با همکاری اتحادیه املاک و سایر مراکز تهیه و در آن ارزش اجاره املاک مختلف درج میشود.

نکته ۲ : در صورتی که مستاجر یکی از اشخاص غیر مشمول مالیات یا شخص حقوقی باشد اجاره پرداختی اعلام شده توسط مستاجر قبول میشود.

نکته ۳ : اگر اداره مالیاتی براساس اسناد و مدارک مطلع شود که اجاره واقعی دریافتی بیش از درامد اجاره تشخیص داده شده اولیه بوده است (حتی اگر طبق جدول املاک مشابه تعیین شده باشد) مالیات مابه التفاوت به عنوان مالیات متمم مطالبه خواهد شد.

نکته ۴ : هر گاه مودی به مالیات تشخیص داده شده اعتراض کند و ادعا نماید درآمد اجاره واقعی کمتر از درآمد تعیین شده میباشد پرونده به هیات های حل اختلاف ارجاع میشود.

 

اشتراک گذاری
موضوع : مبنای محاسبه درآمد اجاره