مالیات حق تمبر افزایش سرمایه شرکتها چقدر است ؟

مطابق ماده ۴۸ ق.م.م :

مالیات حق تمبر ثبت یا انتقال سهام شرکت‌های ایرانی ( سهامی ، با مسئولیت محدود ، تضامنی ، مختلط سهامی و غیرسهامی و نسبی ) به جز شرکت‌های تعاونی نیم در هزار ارزش اسمی سهام است.

نکته ۱ : انواع شرکت‌های تعاونی و اتحادیه‌های تعاونی مشمول مالیات حق تمبر نمی‌باشند.

نکته ۲ : سایر اشخاص حقوقی که به طریقی غیر از شرکت مثل موسسات غیرانتفاعی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری تاسیس شده‌اند مشمول مالیات حق‌تمبر نیستند.

نکته 3 : شرکت‌های ثبت شده در مناطق آزاد، دارای مجوز از سازمان مناطق آزاد و فعال در منطقه آزاد دارای معافیت از مالیات حق تمبر هستند.

نکته 4 : نرخ مالیات حق تمبر ثبت یا انتقال سهام شرکتها قبل از ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ ، دو در هزار بوده است.

نکته 5 : مهلت پرداخت مالیات حق تمبر افزایش سرمایه شرکتها دو ماه از تاریخ ثبت شرکت یا ثبت افزایش سرمایه است

نکته 6 : شرکتی که قبلا سرمایه خود را کاهش داده است، در زمان افزایش مجدد سرمایه تا میزانی که حق تمبر آن پرداخت شده است مالیات مجددا پرداخت نمیکند.

نکته 7 : به موجب ماده ۲۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱، شرکت های پذیرفته شده در بورس در صورت افزایش سرمایه از محل آمده نقدی یا مطالبات حال شده سهامداران از پرداخت حق تمبر موضوع ماده فوق معاف شده اند.

نکته 8 : مطابق ماده ۵۱ ق.م.م در صورت عدم پرداخت مالیات حق تمبر یا تاخیر در پرداخت ، مشمول جریمه به میزان دو برابر مبلغ اصل حق تمبر خواهد شد.

نکته 9 : هزینه مالیات حق‌تمبر هزینه قابل قبول مالیاتی می‌باشد.


تلفن مشاور مالیاتی فردان

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره نام و شماره خود را ثبت بفرمایید

کارشناسان فردان با شما تماس خواهند گرفت.


خدمات مالیاتی ویژه شرکتهای تازه تاسیس

اشتراک گذاری
موضوع : مالیات حق تمبر افزایش سرمایه شرکتها