انواع مالیات بر درآمد املاک چیست ؟

 

مطابق ماده ۵۲ ق.م.م :

هرگونه درآمدی که شخص حقیقی یا حقوقی از املاک خود در ایران ( و نه خارج از کشور ) کسب کند مشمول مالیات است.

نکته ۱ : مطابق ماده ۵۴ مکرر واحدهای مسکونی خالی علی رغم عدم ایجاد درآمد مشمول مالیات هستند.

 

اشتراک گذاری
موضوع : انواع مالیات بر درآمد املاک