اصلاح اظهارنامه ارزش افزوده

مطابق ماده ۲۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده «مؤدیان مالیاتی مکلفند، اظهارنامه هر دوره مالیاتی را طبق نمونه و دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین واعلام می شود، حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ انقضاء هر دوره، به ترتیب مقرر تسلیم و مالیات متعلق به دوره را پس از کسر مالیات‌هایی که طبق مقررات این قانون پرداخت کرده‌اند و قابل کسر می‌باشد، در مهلت مقرر مذکور، به حسابی که توسط وزارت امور اقتصادی ودارایی (خزانه داری کل کشور) تعیین وتوسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد، واریز نمایند».

با توجه به ماده ۲۱، مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده حداکثر ۱۵ روز پس از دوره‌ی مربوطه (انتهای هر فصل) می‌باشد.

در صورتی که به هر دلیل نیاز به اصلاح اظهارنامه باشد، تا این زمان (یعنی ۱۵ روز پس از اتمام فصل)، می‌توان اظهارنامه را اصلاح نمود. اما اگر پس از ۱۵ روز اصلاح شود، اظهارنامه الحاقی محسوب می‌شود.

اظهارنامه الحاقی تا سه بار قابلیت ارسال داشته و در هنگام رسیدگی هرکدام  آز آنها که مبلغ مالیات بالاتری دارند، مد نظر قرار می‌گیرند.


تلفن مشاور مالیاتی فردان

در صورت نیاز به خدمات مالیات بر ارزش افزوده یا سایر خدمات مالیاتی گروه فردان مشخصات خود را ثبت فرمایید.

کارشناسان فردان با شما تماس خواهند گرفت.اشتراک گذاری
موضوع : اصلاح اظهارنامه ارزش افزوده