فردان مشاور مالیاتی

رسیدگی مالیاتی چیست؟

سازمان مالیاتی کشور مالیات‌های موضوع قوانین مالیاتی هر واحد اقتصادی را در منابع مختلف رسیدگی می‌نماید.

ممکن است یک شرکت یا یک واحد مشاغل در منابع مختلفی مانند مالیات عملکرد، مالیات حقوق، مالیات ارزش افزوده، مالیاتهای تکلیفی و غیره مشمول مالیات باشد.


فردان مشاور مالیاتی

اظهارنامه مالیاتی و ارتباط آن با زمان رسیدگی مالیاتی

مطابق ماده 156 قانون مالیاتهای مستقیم، در صورتی که جهت هر سال اظهارنامه مالیات عملکرد ارسال نموده باشید ظرف یک سال از تاریخ اتمام مهلت ارسال اظهارنامه مالیات آن سال رسیدگی خواهد شد.

اما اگر اظهارنامه مالیات عملکرد ارسال ننموده باشید مطابق ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم ظرف 5 سال از تاریخ اتمام مهلت ارسال اظهارنامه مالیات آن سال رسیدگی خواهد شد.

در مورد مالیات ارزش افزوده این مقررات وجود ندارد و سازمان مالیاتی تاکنون روال مشخص و یکسانی جهت رسیدگی ارزش افزوده نداشته است و در هر زمان دوره های گذشته ممکن است رسیدگی شود.


فردان مشاور مالیاتی

مراحل رسیدگی مالیاتی

رسیدگی مالیاتی با صدور برگه دعوت اسناد و مدارک از سوی واحد مالیاتی و ابلاغ به مودی (شرکت یا مشاغل) آغاز می‌شود.

با ابلاغ برگ دعوت اسناد و مدارک مهلتی حداقل 7 و حداکثر 15 روزه جهت ارائه دفاتر و اسناد و مدارک به شما داده می‌شود.

در روز رسیدگی ، گروه رسیدگی شامل رئیس گروه مالیاتی و کارشناس ارشد مالیاتی اقدام به بررسی اسناد و مدارک دریافت شده و تنظیم صورتجلسه تحویل اسناد و مدارک می‌نمایند.

سپس با توجه به قوانین و مقررات و بسته به کفایت و صحت مدارک روش رسیدگی تعیین و گزارش رسیدگی مالیاتی تنظیم خواهد شد. پس از آن برگ تشخیص مالیات به نام مودی صادر و ابلاغ خواهد شد.


فردان مشاور مالیاتی

انواع روش‌های رسیدگی مالیاتی

روش‌های رسیدگی مالیاتی به طور سنتی شامل توافق (مختص برخی مشاغل)، رسیدگی بر اساس دفاتر و علی‌الراس بوده است. اما با تغییرات قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است رسیدگی علی‌الراس از عملکرد 1398 به بعد حذف شده و اطلاعات دریافتی از سامانه‌های طرح جامع مالیاتی جایگزین آن شود.


فردان مشاور مالیاتی

الزامات رسیدگی مالیاتی آسان و موفق

انجام آسان رسیدگی مالیاتی هر واحد اقتصادی و تشخیص مالیات عادلانه و مورد قبول صاحبکار زمانی میسر می‌شود که الزامات زیر انجام شده باشد:

  1. برنامه‌ریزی و طراحی ساختار صحیح حسابداری و امور مالی و مالیاتی
  2. ثبت دقیق فعالیتها طی سال
  3. انجام درست وظایف مالیاتی طی دوره
  4. اظهارنامه مالیاتی دقیق و منطبق بر گزارشات مالیاتی طی سال
  5. آماده سازی دفاتر و مدارک و مستندات مربوط به فعالیت و مورد درخواست واحد مالیاتی
  6. حضور موثر در جلسه رسیدگی جهت دفاع از مستندات و اظهارنامه ارائه شده

فردان مشاور مالیاتی

رسیدگی جامع مالیاتی

امروزه با تغییرات انجام شده در ساختار ادارات مالیاتی و ادغام واحدهای عملکرد و ارزش افزوده رسیدگی تمام منابع مالیاتی شامل مالیات عملکرد، مالیات ارزش افزوده، مالیات حقوق، مالیتهای تکلیفی و سایر منابع ممکن برای هر سال همزمان انجام می‌شود.

لذا نکته بسیار مهم در آماده‌سازی اسناد و مدارک رسیدگی نگرش جامع به موضوع مالیات و فراهم کردن کلیه مدارک مورد نیاز واحد مالیاتی در جلسه رسیدگی است.


خدمات رسیدگی مالیاتی گروه فردان

فردان مشاور مالیاتی

جلسه رسیدگی مالیاتی مهمترین روز انجام وظایف مالیاتی است. نتیجه کلیه عملیات حسابداری و مالیاتی طی سال و زحمات مدیریت و تیم حسابداری در این جلسه مشخص خواهد شد.

کارشناسان فردان با طراحی بهترین ساختار حسابداری و گزارشگری مالیاتی، چیدمان استاندارد حساب‌ها، کنترل ضمنی اسناد طی سال، رفع مغایرت‌ها و سندرسی، تنظیم اظهارنامه دقیق و انجام حرفه‌ای روال آماده سازی مدارک خطر بروز اشتباه را به حداقل رسانده و با توجه به سالها تجربه شرکت در جلسه رسیدگی مالیاتی امکان تعیین مناسب‌ترین مالیات ممکن را فراهم می‌سازد  .


در صورت نیاز به خدمات مربوط به تنظیم و ارسال لیست حقوق ماهانه یا سایر خدمات مالیاتی گروه فردان مشخصات خود را ثبت فرمایید.

کارشناسان فردان در کوتاهترین زمان ممکن با شما تماس خواهند گرفتکلیه خدمات مالیاتی فردانسوالات متداول

رسیدگی مالیاتی شرکتها چه زمانی است؟

در صورتی که اظهارنامه ارائه نموده باشید ظرف یکسال از پایان مهلت اظهارنامه عملکرد و اگر ارائه نکرده باشید ظرف 5 سال از زمان مزبور. درباره رسیدگی مالیاتی بیشتر بدانید

رسیدگی مالیات به شیوه علی‌الراس حذف شده است؟

با توجه به اصلاحات قانون مالیاتهای مستقیم روش رسیدگی علی الراس از عملکرد 98 به بعد حذف خواهد شد. درباره رسیدگی مالیاتی بیشتر بدانید

آیا رسیدگی مالیات عملکرد و ارزش افزوده ادغام شده است؟

بله در اکثر واحدهای مالیاتی رسیدگی مالیات عملکرد و ارزش افزوده برای هر سال همزمان انجام میشود. درباره رسیدگی مالیاتی بیشتر بدانید