فردان مشاور مالیاتی

مفاصاحساب مالیاتی چیست ؟

صریح‌ترین اشاره قانون مالیاتهای مستقیم به عبارت مفاصاحساب مالیاتی مربوط به ماده 235 قانون مالیات‌های مستقیم است.

آنجا که اداره امور مالیاتی را مکلف می‌کند جهت مؤدیانی که بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت نموده‌اند حداکثر ظرف پنج روز از تاریخ وصول تقاضای مؤدی مفاصا حساب مالیاتی تهیه و به مؤدی تسلیم کند.

اما در قوانین مالیاتی و عرف روال امور مالیاتی مفاصاحساب مالیاتی در موارد دیگری مانند مالیات ارث، مالیات املاک، گواهی مالیاتی جهت صدور یا تمدید کارت بازرگانی، گواهی مالیاتی خروج از کشور تبعه خارجی و … نیز کاربرد دارد.


فردان مشاور مالیاتی

مفاصاحساب کلی ماده 235 قانون مالیاتهای مستقیم

مطابق ماده 235 قانون مالیات ‌های مستقیم، هرگاه یک مودی مالیاتی (شخص حقیقی یا حقوقی) تمام بدهی‌های مالیاتی قطعی شده خود را پرداخت کرده باشد می‌تواند برگه مفاصاحسابی مبنی بر عدم بدهی دریافت نماید.

در یک مفاصاحساب ماده 235 مشخصا باید نام و مشخصات مودی، نشانی، سال یا سالهایی که بدهی آن پرداخت شده است و واحد صادر کننده درج شده باشد.


دریافت مفاصاحساب مالیاتی

مفاصاحساب ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم

در زمان انتقال قطعی و رسمی املاک یا تنظیم سند املاک به نام وراث باید کلیه بدهی‌های مالیاتی مربوط به ملک پرداخت شود و گواهی ماده 187 دریافت گردد. تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی بدون ارائه این گواهی ممکن نخواهد بود.


دریافت مفاصاحساب مالیاتی

مفاصاحساب ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم

کلیه اشخاص حقیقی (مشاغل) و حقوقی (شرکتها) جهت صدور یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب باید ابتدا تمام بدهی های قطعی شده خود را بپردازند و سپس گواهی ماده 186 دریافت نمایند.

همچنین برای دریافت وام و تسهیلات بانکها این گواهی الزامی است. در سالهای اخیر صدور گواهی ماده 186 الکترونیکی شده است ولی به هرحال کلیه بدهی‌های قطعی شده باید پرداخت شوند یا تقسیط شده باشد.


دریافت مفاصاحساب مالیاتی

مفاصاحساب مالیاتی اتباع خارجی ماده 89 قانون مالیاتهای مستقیم

کارفرمای کلیه اتباع خارجی که در ایران فعالیت می‌نمایند جهت دریافت مجوز خروج از کشور یا تمدید پروانه اشتغال باید مالیات حقوق آنها را پرداخت نمایند یا تعهد کتبی پرداخت ارائه نمایند تا مفاصاحساب مالیاتی ماده 89 قانون مالیاتهای مستقیم دریافت نمایند.

محاسبه مالیات حقوق اتباع خارجی بر اساس حقوق ارزی مندرج در بخشنامه های مالیاتی است که مبالغ هنگفتی خواهد شد، اما با تمهیداتی قابلیت کاهش زیادی دارد.


دریافت مفاصاحساب مالیاتی

مفاصاحساب مالیاتی ارث ماده 34 قانون مالیاتهای مستقیم

وارث موظفند جهت تقسیم اموال و دارایی‌های مرحوم مالیات ارث پرداخت نمایند. پس از انجام مراحل انحصار وراثت و اظهارنامه مالیات بر ارث و رسیدگی مالیات ارث امکان پرداخت و دریافت مفاصاحساب ماده 34 قانون مالیاتهای مستقیم فراهم می‌شود.


خدمات دریافت مفاصاحساب مالیاتی گروه فردان

فردان مشاور مالیاتی

دریافت مفاصاحساب‌های مالیاتی بیشتر از آنکه یک امر اداری باشد نیازمند تخصص و مهارت کافی در شناخت امور مالیاتی و چگونگی پرداخت بدهی‌های مالیاتی با کمترین مبلغ ممکن است.

از طرفی معمولا زمان گزینه مهمی در امر دریافت مفاصاحساب های‌مالیاتی است.

شرایط تقسیط مالیات و بخشودگی جرائم و دریافت تخفیف‌های قانونی مختلف همواره در حال تغییر است و در منابع مالیاتی مختلف سازوکارهای متفاوتی دارد. گروه فردان با تسلط کامل به تمام امور مالیاتی و نگرش جامع امکان دریافت مفاصاحساب مالیاتی مورد نظر در کمترین زمان ممکن و با صرف کمترین مبلغ پرداختی فراهم می‌نماید.


در صورت نیاز به خدمات مربوط به دریافت مفاصاحساب‌های مالیاتی یا سایر خدمات مالیاتی گروه فردان مشخصات خود را ثبت فرمایید.

کارشناسان فردان در کوتاهترین زمان ممکن با شما تماس خواهند گرفتکلیه خدمات مالیاتی فردانسوالات متداول

مفاصاحساب مالیاتی چیست؟

کامل‌ترین مفاصاحساب مالیاتی مربوط به ماده 235 قانون مالیات‌های مستقیم است که با پرداخت کلیه بدهی‌های قطعی شده یک واحد اقتصادی صادر می‌شود. بیشتر بدانید

دریافت مفاصاحساب مالیاتی چند روز زمان می‌برد؟

مطابق ماده 235 قانون مالیاتهای مستقیم مفاصاحساب ظرف 5 روز از درخواست مودی باید صادر شود.بیشتر بدانید

مفاصاحساب مالیاتی یک ملک جهت ثبت سند چگونه دریافت می‌شود ؟

در زمان انتقال و ثبت سند یک ملک نیاز به دریافت گواهی ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم دارید که با پرداخت کلیه بدهی‌های مالیاتی آن ملک صادر می‌شود.بیشتر بدانید

آیا جهت دریافت مفاصاحساب مالیاتی میتوان بدهی را تقسیط نمود ؟

بله. در مورد اکثر گواهی‌ها و مفاصاحساب‌های مالیاتی با پرداخت یا ترتیب پرداخت (تقسیط) بدهی گواهی صادر می‌شود؟ بیشتر بدانید

جهت دریافت گواهی ماده 186 شرکت درخواست را به کدام واحد مالیاتی باید ارائه دهیم؟

گواهی ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم به صورت الکترونیک از طرف بانک یا اداره بازرگانی به واحد مالیاتی شرکت ارجاع می‌شود.بیشتر بدانید