سیستم حقوق و دستمزد سپیدار

همواره محاسبه و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان یکی از دغدغه‌های جدی واحد حسابداری و اداری هر شرکتی است. برای حسابداران نیز ثبت صحیح و دقیق و به موقع عملیات مربوط به حقوق پرسنل با چالش‌های زیادی همراه است. از طرفی قوانین مالیاتی و بیمه‌ای دارای جزئیات فراوانی است و تغییرات زیادی دارد که نیازمند به روزرسانی اطلاعات مالی است.

انجام سیستمی فرایند و محاسبات حقوق و دستمزد از ثبت حسابداری تا پرداخت و همچنین آماده سازی لیست حقوق پرسنل جهت ارسال به سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی آسودگی خسال مدیران و حسابداران را تامین می‌نماید.

سیستم حقوق و دستمزد سپیدار با ثبت دقیق و کامل کلیه فرایند‌های مربوط به حقوق و دستمزد این امر را در کمترین زمان و به سادگی ممکن می‌سازد.

این سیستم نیز مانند سایر سیستم‌های نرم‌افزار حسابداری سپیدار همکاران سیستم در دو بخش “عملیات” و “فهرست” امکانات کامل یک سیستم حقوق و دستمزد را در اختیار کاربر قرار می‌دهد.

قیمت سپیدار
تلفن نمایندگی سپیدار
درخواست دمو سپیدار

اطلاعات خود را ثبت بفرمایید، کارشناسان فردان جهت مشاوره رایگان با شما تماس خواهند گرفت.

سیستم های نرم افزار حسابداری سپیدار همکاران سیستم