سیستم تسهیلات مالی راهکاران ابری

یکی از از اصلی‌ترین روش‌های تامین مالی شرکت‌ها دریافت تسهیلات مالی است.

سیستم تسهیلات مالی راهکاران ابری ، مدیریت فرآیند‌های مربوط به دریافت و تسویه تسهیلات مالی  و ارتباط نزدیکی با فرایند دریافت و پرداخت دارد را آسان می‌کند.

از طرفی راهکاران ابری با ایجاد یکپارچگی‌ لازم بین ماژول‌های تسهیلات مالی و دریافت و پرداخت، امکان مدیریت فرآیند‌های حسابداری تسهیلات مالی شامل ثبت و نگهداری اطلاعات مرتبط با تسهیلات بانکی را به همراه گزارش‌های لازم در این حوزه فراهم ساخته است.

 –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –

ویژگی های راهکاران ابری

ویژگی‌ها

  محاسبات مالی از قبیل محاسبه بهره‌های سررسید، شناسایی حصه تجاری تسهیلات بلندمدت و اعمال به موقع آن‌ها در حساب‌ها

  ثبت و نگهداری اطلاعات تسهیلات مالی دریافتی و دریافت گزارش‌های عملیاتی کامل

  اعلام زمان سر‌رسید اقساط به ذینفعان

  دریافت گزارشات تسهیلات مالی

 –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –

توانمندی‌ها 

  ثبت دریافت انواع تسهیلات

  دریافت تسهیلات در چند نوبت

  دریافت تسهیلات با ارز‌های متفاوت و تسویه آن با ارز دلخواه

  ثبت باز‌پرداخت تسهیلات بانکی

  باز‌پرداخت اقساط پیش از سر‌رسید قسط

  محاسبه ذخیره جریمه تاخیر پرداخت نشده

  شناسایی بخشودگی بهره در صورت پرداخت پیش از موعد

  باز‌پرداخت یک قسط در چند نوبت به تفکیک اصل و بهره

  شناسایی جریمه‌ی بهره در صورت باز‌پرداخت پس از سر‌رسید

  تغییر و تعدیل مقادیر بهره

  مشاهده وضعیت باز‌پرداخت‌ها و مانده اصل، بهره و جریمه‌ی مبالغ پرداخت شده

  امکان ایمپورت اقساط از طریق اکسل شامل اصل و بهره اقساط

  پوشش فرآیند تمدید تسهیلات

 –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –

جهت آگاهی از چگونگی محاسبه قیمت، از صفحه قیمت راهکاران ابری فردان استفاده نمایید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و یا هماهنگی جلسه دموی رایگان در محل شرکت شما، محل شرکت فردان و یا همکاران سیستم با ما تماس بگیرید.

درخواست دمو راهکاران ابری