عوارض آلایندگی – - فردان مشاور مالیاتی– فردان مشاور مالیاتی

عوارض آلایندگی

0

سلام. عوارض آلایندگس محیط زیست چند درصد است و آیا به عنوان هزینه قابل قبول است ؟

بهمن ۴, ۱۳۹۹
نام
ایمیل

1
0

سلام

عوارض آلایندگی محیط زیست 1 درصد است و به عنوان یک نوع عوارض هزینه قابل قبول مالیاتی نخواهد بود.

 

فردان مشاور شما

اشتراک گذاری
نام
ایمیل

پاسخ شما

نام
ایمیل