حق عائله مندی در زمان بیمه بیکاری پرداخت می‌شود ؟ – - فردان مشاور مالیاتی– فردان مشاور مالیاتی

حق عائله مندی در زمان بیمه بیکاری پرداخت می‌شود ؟

0

سلام
آیا حق عائله مندی در زمان بیمه بیکاری پرداخت می‌شود ؟
به چه میزان است ؟

تیر ۲۲, ۱۳۹۹
نام
ایمیل

1
0

سلام

با توجه به عدم وجود رابطه استخدامی در زمان دریافت بیمه بیکاری، حق اولاد با همان عائله مندی موضوع ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی به شما تعلق نمی‌گیرد. 

 

فردان مشاور شما

اشتراک گذاری
نام
ایمیل

پاسخ شما

نام
ایمیل