ثبت حسابداری تنخواه گردان – - فردان مشاور مالیاتی– فردان مشاور مالیاتی

ثبت حسابداری تنخواه گردان

0

سلام. لطفا ثبت حسابداری پرداخت به تنخواه گردان کارگاه ها را بفرمایید.

نام
ایمیل

1
0

سلام

با پرداخت مبلغ به تنخواه گردان داران در یک شرکت پیمانکاری ثبت میزنیم :

تنخواه گردان آقای الف              100

                        بانک                         100

 

با ارسال لیست هزینه های آقای الف ثبت میزنیم :

هزینه 1                  10

هزینه 2                  20

هزینه 3                 50

هزینه 4                 20

                  تنخواه گردان آقای الف         100

اشتراک گذاری
نام
ایمیل

پاسخ شما

نام
ایمیل