تقسیم بندی ادارات مالیاتی شهر و استان تهران به شرح ذیل است :

با توجه به ادغام اداره امور مالیاتی شهر تهران با اداره امور مالیاتی استان تهران اکنون یک مدیریت واحد با عنوان « اداره امور مالیاتی شهر و استان تهران » در راس ساختار سازمانی ادارات مالیاتی تهران قرار دارد.

در سطح بعدی ادارات کل امور مالیاتی با توجه با محدوده جغرافیایی قرار دارند.

ادارات کل امور مالیاتی تهران به این شرح می‌باشند :

اداره کل امور مالیاتی شمال تهران

اداره کل امور مالیاتی شرق تهران

اداره کل امور مالیاتی جنوب تهران

اداره کل امور مالیاتی غرب تهران

اداره کل امور مالیاتی مرکز تهران

اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ

اداره کل امور مالیاتی مودیان متوسط

و در محدوده خارج از هسته اصلی شهر تهران ادارات کل امور مالیاتی استان به این شرح قراردارند :

اداره کل امور مالیاتی غرب شمال تهران ( شمیرانات )

اداره کل امور مالیاتی غرب استان تهران

اداره کل امور مالیاتی شرق استان تهران

اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران


تلفن مشاور مالیاتی فردان

در صورت نیاز به خدمات مالیاتی گروه فردان مشخصات خود را ثبت فرمایید.

کارشناسان فردان با شما تماس خواهند گرفت.


اشتراک گذاری
موضوع : تقسیم بندی ادارات مالیاتی شهر و استان تهران