نحوه ثبت کارفرما در پیمان های بلند مدت در صورت معاملات فصلی چگونه است؟

جدول “اطلاعات کارفرما در پیمان های بلندمدت” در صورت معاملات فصلی نیز مانند سایر جداول اطلاعات به دو روش آنلاین و آفلاین قابل ارائه می‌باشد.

روش آنلاین :

پس از ورود به جدول “اطلاعات کارفرما در پیمان های بلند مدت” در سامانه آنلاین صورت معاملات (روش ورود به سامانه آنلاین و ایجاد گزارش معاملات فصلی) اطلاعات مورد نیاز به شرح ذیل تکمیل میگردد :

نحوه ثبت اطلاعات کارفرما در معاملات فصلی

۱- نوع گزارش: 

دارای دو گزینه «قرارداد پیمانکاری» و «صادرات خدمات پیمانکاری» است:

قرارداد پیمانکاری: هرگاه طی مناقصه یا ترتیبات دیگری پروژه یا خدمت به صورت مقاطعه توسط واحد تجاری پذیرفته شود، این گزینه را انتخاب نمایید.

صادرات خدمات پیمانکاری: هرگاه واحد تجاری هرگونه خدمات پیمانکاری شامل خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور صادر نماید این گزینه را انتخاب نمایید.

۲- نوع شخص کارفرما: 

دارای دو گزینه است؛ حقیقی و حقوقی، که با توجه شخصیت کارفرما انتخاب نمایید.

۳- تابعیت کارفرما: 

دارای دو گزینه است؛ عادی و طرف معامله خارجی، که با توجه شخصیت کارفرما انتخاب نمایید.

۴- نام و نام خانوادگی کارفرما:

در این قسمت نام و نام خانوادگی کارفرما را درج نمایید. در صورت انتخاب شخصیت حقوقی، نام شرکت را در فیلد مربوطه وارد نمایید.

۵- شماره اقتصادی و شناسه ملی:

در این قسمت کد اقتصادی یا شناسه ملی برای شخص حقوقی و کد ملی را برای شخص حقیقی حسب مورد درج نمایید.

۶- پیش‌کد شهر و تلفن:

کد شهر و تلفن کارفرما قابل ثبت می‎باشد اما درج آن الزامی نیست.

۷- استان و شهر:

نام استان و شهر را از منوی فیلد مربوطه انتخاب نمایید.

۸- آدرس کارفرما و کد پستی:

در این قسمت آدرس و کد پستی قابل ثبت می‎باشد اما درج کد پستی الزامی نیست.

۹- شماره و تاریخ قرارداد: 

شماره قرارداد پیمانکاری و تاریخ عقد آن را در فیلدهای مربوطه درج نمایید.

۱۰- موضوع قرارداد: 

موضوع قرارداد را درج نمایید.

۱۱- تاریخ تایید صورت وضعیت توسط کارفرما: 

تاریخ تایید صورت وضعیت توسط کارفرما را درج نمایید.

۱۲- شماره و تاریخ صورت وضعیت: 

شماره و تاریخ صورت وضعیت را درج نمایید.

۱۳- شماره و تاریخ صورت‎حساب و سند حسابداری:

در این قسمت مشخصات مربوط به صورتحساب و سند حسابداری را درج نمایید، ثبت این موارد الزامی نیستند.

۱۴- نوع معامله:

نوع معامله را از بین گزینه‎های «ریالی»، «ارزی» و «ارزی-ریالی» انتخاب نمایید.

توجه: در صورت انتخاب گزینه «ارزی» یا «ریالی-ارزی»، منوی مربوط به نوع ارز فعال شده و انتخاب ارز مربوطه الزامی است.

۱۵- مبلغ کل قرارداد:

مبلغ ناخالص قرارداد را بدون کسورات و اضافات و بدون درنظر گرفتن مبالغ صورت‌ وضعیت ها و اقساط وارد نمایید.

توجه: دقت نمایید برای ثبت (در معاملات فصلی) تمامی صورت وضعیت‌های مربوط به یک قرارداد، «مبلغ کل قرارداد» فارغ از تعداد و مبالغ صورت وضعیت‌ها بدون تغییر درج می‎گردد

۱۶- مبلغ ناخالص صورت وضعیت تایید شده:

مبلغ مربوط به صورت وضعیت دوره یا فصل جاری را درج نمایید

۱۷- کسورات:

جمع مبلغ کسورات قانونی مانند سپرده های بیمه و حسن انجام کار را درج نمایید.

۱۸- مبلغ خالص صورت وضعیت تایید شده:

مبلغ صورت وضعیت را به کسر از کسورات بند ۱۷ به صورت خالص درج نمایید.

۱۹- مالیات ارزش افزوده:  

 مبلغ مالیات ارزش افزوده درج شده در صورتحساب مربوط به صورت وضعیت تایید شده را درج نمایید.

۲۰- عوارض شهرداری: 

مبلغ عوارض شهرداری درج شده در صورتحساب مربوط به صورت وضعیت تایید شده را درج نمایید.

۲۱- سایر عوارض:

سایر عوارض پرداختی که در صورتحساب مربوط به صورت وضعیت تایید شده لحاظ شده است را در صورت وجود درج نمایید.

توجه:

در حالت ریالی:  صرفا اعداد فوق به ریال ثبت می شود.

در حالت ارزی: مبلغ ارزی عناوین فوق ثبت شده و با وارد کردن نرخ برابری معادل ریالی ارقام محاسبه می شود.

در حالت ارزی- ریالی: علاوه بر درج عناوین فوق به صورت ریالی، مبلغ بخش ارزی قرارداد را درج نموده و با وارد کردن نرخ برابری، معادل ریالی ارقام محاسبه می شود. این گزینه زمانی استفاده می‎شود که بخشی از مبلغ پیمان ریالی و بخشی دیگر ارزی باشد.

پس از تکمیل فرم دکمه ثبت را بزنید تا فرایند ثبت رکورد پیمان های بلند مدت تمام شود یا اینکه دکمه ثبت و جدید را بزنید تا رکورد بعدی، را تکمیل نمایید.

روش آفلاین:

پس از ورود به جدول «کارفرما» در نرم افزار  آفلاین صورت معاملات (روش ورود به سامانه آفلاین و ایجاد گزارش معاملات فصلی) اطلاعات مورد نیاز مانند روش آنلاین که در بالا توضیح داده شد تکمیل میگردد.

نحوه ثبت اطلاعات کارفرما در معاملات فصلی


تلفن مشاور مالیاتی فردان

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره نام و شماره خود را ثبت بفرمایید

کارشناسان فردان با شما تماس خواهند گرفت.


اشتراک گذاری
موضوع : نحوه ثبت اطلاعات کارفرما در معاملات فصلی