سیستم تولید سپیدار

فرایند تولید و محاسبات مربوط به بهای تمام شده محصول مهمترین بخش از کار حسابداری صنعتی در هر شرکت تولیدی است. برای بسیاری حسابداران انجام غیرسیستمی محاسبات تولید و بهای تمام شده دشوار است. از طرفی الزمات مالیاتی شرکتهای تولیدی مبنی بر ارائه گزارش بهای تمام شده و تولید بر اهمیت مووع افزوده است.

سیستم تولید سپیدار با تعریف فرمول ساخت، مصرف مواد اولیه را بر اساس سفارش، کنترل می کند و آگاهی دقیق‌تری از میزان انحراف از تولید یا مصرف خواهید داشت. به علاوه با گزارش پیش بینی تولید، مقدار واقعی موجودی مواد اولیه را بر اساس نیاز خود شناسایی می کنید.

این سیستم نیز مانند سایر سیستم‌های نرم‌افزار حسابداری سپیدار همکاران سیستم در دو بخش “عملیات” و “فهرست” امکانات کامل یک سیستم تولیدی را در اختیار کاربر قرار می‌دهد.

قیمت سپیدار
تلفن نمایندگی سپیدار
درخواست دمو سپیدار

اطلاعات خود را ثبت بفرمایید، کارشناسان فردان جهت مشاوره رایگان با شما تماس خواهند گرفت.

سیستم های نرم افزار حسابداری سپیدار همکاران سیستم